" Το Καπηλειό " Ζωντανή μουσική με τραγούδια της παρέας κάθε Σάββατο βράδυ και μεσημέρι Κυριακής
" Το Καπηλειό " με ένα ξεχωριστό εσωτερικό διάκοσμο, σε μία αίθουσα αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλη για να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση που επιθυμείτε.

28.9.12

Το ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας για το πακέτο των δημοσιονομικών μέτρων !

Τα πέντε σημεία που συγκροτούν την πλατφόρμα του ΠΑΣΟΚ για το πακέτο των δημοσιονομικών μέτρων
     Υπάρχουν πέντε σημεία που συγκροτούν την πλατφόρμα μας σε σχέση με την υπόθεση του πακέτου των δημοσιονομικών μέτρων:
1. Η ανάγκη να διατηρήσει την  εσωτερική του ισορροπία το πακέτο των 11,5 δισ. ευρώ ως προς τη σχέση λειτουργικών περικοπών στα διάφορα υπουργεία με περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Στο εσωτερικό των μέτρων που αφορούν μισθούς, συντάξεις και επιδόματα πρέπει να προσέξουμε οι περικοπές να μην είναι οριζόντιες και κυρίως να μην είναι αντίστροφα προοδευτικές, δηλαδή να επιβαρύνουν τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα περισσότερο από τα υψηλότερα.
    Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν επανέλθουμε στον διαχωρισμό δύο φάσεων (α' και β' φάσης εφαρμογής των μέτρων) μέσα από τη λογική της παράτασης, όπως είχαμε πει εξαρχής. Ακόμη κι αν εκ των πραγμάτων τα μέτρα της α' φάσης θα είναι πολύ περισσότερα από τα μέτρα της β' φάσης. Αυτά όμως τα μέτρα της β' φάσης είναι που κάνουν τη διαφορά γιατί δημιουργούν και την πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση και ανατρέπουν την εσωτερική ισορροπία και δικαιοσύνη των μέτρων.
2.      Τα 2 δισ. ευρώ -επιπλέον των 11,5 δισ. ευρώ- από τα έσοδα δεν μπορούν να βρεθούν με εμβαλωματικό και αντιφατικό τρόπο, δηλαδή με μέτρα που στοχεύουν απλώς στα 2 δισ. ευρώ και δεν περνούν μέσα από τη λογική του ενιαίου φορολογικού συστήματος που χτυπά τα μεγάλα εισοδήματα, τη φοροδιαφυγή και την παραοικονομία και στην πραγματικότητα συλλαμβάνει μια νέα φορολογητέα ύλη. Η υπερφορολόγηση των ήδη δεδηλωμένων εισοδημάτων δεν συνιστά λύση.
3.      Το πρόσθετο δημοσιονομικό κενό που μπορεί να δημιουργηθεί μέχρι την έξοδο από το πρόγραμμα, πέραν των μέτρων που θα ληφθούν τώρα, δεν μπορεί να καλυφθεί με νέες περικοπές ή με νέα φορολογικά μέτρα- πέραν της εφαρμογής του ΕΦΣ και της σύλληψης της φοροδιαφυγής -  αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί:
    Πρώτον, μέσα από το ύψος της ονομαστικής τιμής του χρέους που πρέπει να μειωθεί με τους τρεις τρόπους που έχουμε παρουσιάσει:
-   Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών απ' ευθείας από το EFSF
-   Δυνατότητα επαναγοράς ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά
-  Μεταφορά στην Ελλάδα των κερδών της ΕΚΤ από το παρεμβατικό χαρτοφυλάκιό της (SMP), όπως έγινε πέρυσι τον Μάρτιο για το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της ΕΚΤ (ANFA)
   Δεύτερον, μέσα από τους όρους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, σε συνεννόηση πάντα με τους εταίρους μας και χωρίς να θίγουν όλα τα παραπάνω καμία άλλη χώρα-μέλος της Ευρωζώνης και κανέναν Ευρωπαίο φορολογούμενο.
4. Πρέπει οπωσδήποτε τα μέτρα να συνοδεύονται από ένα σοβαρό  κοινωνικό πακέτο που να αφορά τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τους νέους ανέργους και όσους βρίσκονται σε απόλυτη φτώχια, μέσα από μία έξυπνη και καλά στοχευμένη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, δηλαδή των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων που πρέπει ως ένα βαθμό να μεταφερθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τέτοια παραδείγματα είναι η κάλυψη της ασφάλισης της ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους, η παράταση του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας, τα μέτρα για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και της επανακατάρτισης των νέων ανέργων, κ.ο.κ.
5. Εξίσου σημαντικό είναι να συγκροτηθεί ένα ολοκληρωμένο  αναπτυξιακό πακέτο  που  πρέπει να περιλαμβάνει:
- Την άμεση και πλήρη καταβολή της δόσης των 31.5 δισ. ευρώ  γιατί μόνο έτσι μπορεί να βοηθηθεί η ελληνική πραγματική οικονομία και να αυξηθούν τα επίπεδα ρευστότητας.
- Τη λήψη των αναγκαίων διαρθρωτικών μέτρων και το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα
- Τα μέτρα που πρέπει να λάβουν οι εταίροι μας για να στηρίξουν την Ελλάδα:
- Υπέρβαση γραφειοκρατικών εμποδίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα που σχετίζονται με επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις και λειτουργία μεγάλων τομέων της ελληνικής οικονομίας (π.χ. ναυπηγεία)
-  Ενεργός ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
- Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ, πρέπει να λάβει υπόψη την ασυνήθιστα βαθειά και μακροχρόνια ύφεση στην Ελλάδα.
- Ολοκληρωμένες διμερείς, διακρατικές επενδυτικές πρωτοβουλίες τύπου HELIOS, που πρέπει όμως να έχουν πολύ πιο συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο χαρακτήρα (π.χ. μέσα από την αξιοποίηση των οργανισμών ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων των άλλων χωρών, πρωτίστως  του γαλλικού  και του γερμανικού).
    Είναι προφανές ότι βασικό στοιχείο του αναπτυξιακού πακέτου είναι ο νέος ρόλος των τραπεζών που τελούν υπό τον στρατηγικό έλεγχο του κράτους. Γιατί αν δεν κινηθούν με συγκροτημένο και δυναμικό τρόπο οι τράπεζες, σε σχέση με τα δάνεια των ιδιωτών (στεγαστικά, καταναλωτικά), αλλά και σε σχέση με τα δάνεια των επιχειρήσεων, με τη χρηματοδότηση επενδυτικών πρωτοβουλιών, με τη χρηματοδότηση των καινοτομικών  και νεοφυών επιχειρήσεων, δεν θα μπορέσει η ελληνική οικονομία να οδηγηθεί προς το νέο εθνικό παραγωγικό μοντέλο. Οι τράπεζες και η λειτουργία τους  υπό τον στρατηγικό έλεγχο του κράτους είναι ένα μεγάλο αυτοτελές ζήτημα.
    Κι ένα δεύτερο είναι η παρέμβαση στην αγορά, δηλαδή ο έλεγχος των τιμών και η ομαλή λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να χτυπηθούν κερδοσκοπικές αγκυλώσεις και παθογενείς καταστάσεις, οι οποίες κρατούν ψηλά  τις τιμές και στρεβλώνουν την αγορά. Αν δεν γίνει αυτό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή παρέμβαση.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου