30.3.17

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - Τελικά τι νερό πίνουμε - Πόσο καρκίνο μεταφέρουν οι αμιαντοσωλήνες ύδρευσης ;

 ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ !!!
Διερωτάται κανείς πόσο οι  Μεσσήνιοι  πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει το πρόβλημα αυτό…

Τρείς δήμοι της Μεσσηνίας  Τριφυλίας ,Πύλου-Νέστορος και Μεσσήνης  μέσω του συνδέσμου ύδρευσης «ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ » διοχετεύουν επί μισό αιώνα στις βρύσες ανυποψίαστων πολιτών τον αργό θάνατο αλλά δεν συγκινείται καμία δημόσια αρχή για την προστασία της δημόσιας υγείας 

 
Σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε  για το πόσιμο νερό, τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι το πόσιμο νερό είναι υγιεινό, καθαρό και απαλλαγμένο κάθε ουσίας που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

Ειδικότερα, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι ουσίες ή υλικά νέων εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τη διανομή πόσιμου νερού και οι προσμείξεις που προέρχονται από τις ουσίες αυτές δεν παραμένουν στο πόσιμο νερό και δεν υποβαθμίζουν την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Σύμφωνα επίσης  με την Οδηγία 1999/77/EC της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η εμπορία και χρήση όλων των τύπων αμιάντου σταμάτησε οριστικά την 1/1/2005 στις χώρες-μέλη και ο ήδη εγκατεστημένος αμίαντος θα πρέπει άμεσα να  απομακρυνθεί ώστε να εκλείψει κάθε πιθανός κίνδυνος μόλυνσης.

 Ο αμίαντος είναι πυριτικό υλικό ινώδες, σκληρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες, απρόσβλητο από χημικές δράσεις και με αντοχή τετραπλάσια του χάλυβα.
Ο αμίαντος μεταφέρεται στο πόσιμο νερό με την μορφή μικρών ινών, οι οποίες δύσκολα απομακρύνονται. 
Λόγω μάλιστα της κρυσταλλικής τους φύσης σπάζουν σε ακόμη μικρότερες, οι οποίες εισχωρούν εύκολα στον οργανισμό  και ειδικότερα  στους πνεύμονες. 

 Αυτά σε θεωρητικό επίπεδο, διότι στην πράξη ο αμίαντος εξακολουθεί  υδρεύει χιλιάδες πολίτες στην Μεσσηνία  χωρίς να συμβαίνει τίποτα και να ….ιδρώνει το αυτί κανενός υπευθύνου 

 
Η σελίδα μας έχει ζητήσει επανειλημμένως  από τους υπευθύνους  τις μετρήσεις  για την καταλληλότητα ή όχι του νερού που πίνουμε εμείς και οι οικογένειες μας  και να ενημερώσουν τον απλό πολίτη εάν και πότε θα προβούν σε αντικατάσταση των καρκινογόνων αμιαντοσωλήνων μήκους 25 χιλ.του συνδέσμου «ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ » αλλά η  σιωπή είναι η απάντηση τους 

 
Μήπως έφθασε ή ώρα οι εισαγγελείς Κυπαρισσίας και Καλαμάτας να αναλάβουν έργο  έστω και μετά από ….50 χρόνια  για την προστασία της δημόσιας υγείας  ;

Β.Μ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου