«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

12.9.16

Προάσπιση των επενδύσεων από το Δήμο Πύλου - Νέστορος

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πύλου - Νέστορος εισηγήθηκε αρνητικά ως προς την προτεινόμενη επέκταση ορίων περιοχής NATURA 2000 για το Δήμο επισημαίνοντας ότι το ήδη υφιστάμενο Δίκτυο Natura καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες για την προστασία των θαλάσσιων ειδών.
 Η πρόταση για επέκταση του καθεστώτος Natura 2000 θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το Δήμο σημείωσε χαρακτηριστικά.
Επίσης, πρόσθεσε ότι "τέτοιες περιοχές ήδη υπάρχουν στην Περιφέρειά μας, και η ένταξη νέων καθώς και η επέκταση των υφιστάμενων θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις και προβλήματα στην τουριστική ανάπτυξη και στις δραστηριότητες στην περιοχή μας.
 Δραστηριότητες η αλιεία ή ο τουρισμός, πραγματοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου μας και μάλιστα στο μέτρο που δεν θίγουν τις ανάγκες διατήρησης της φύσης και της προστασίας των προστατευόμενων ειδών".

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου