21.10.09

Κρασί : Παράταση υποβολής δήλωσης συγκομιδής !!!


Παρατείνεται μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής από τους αμπελουργούς των φετινών δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών, που είναι υποχρεωτική με βάση τις διατάξεις της καινούργιας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς οίνου. Πέραν της συμβατικής υποχρέωσης, η δήλωση συγκομιδής σταφυλιών αποτελεί απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο για έναν παραγωγικό αμπελώνα, προκειμένου ο κάτοχός του να μπορεί να συμμετέχει στα κοινοτικά προγράμματα ενίσχυσης της εκρίζωσης αμπελώνων,

αναδιάρθρωσης και μετατροπής ποικιλιών αμπέλου, καθώς και για την είσπραξη της ενιαίας

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου