23.10.09

Πύρ ..ομαδόν κατά τραπεζών από ΙΝΚΑ και δανειολήπτες !!!


Σε άμεση επιστροφή εξόδων φακέλου καταναλωτικών δανείων και για την περίπτωση που η δανειοδότηση αφορά αγορά αυτοκινήτου θα πρέπει να προχωρήσουν οι τράπεζες που επιβάρυναν τους πελάτες τους με τέτοια έξοδα, όπως σημειώνουν σε κοινή τους ανακοίνωση η Κίνηση Πολιτών Δανειοληπτών και το ΙΚΝΑ/Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος.
Οι δυο ενώσεις ενημερώνουν τους δανειολήπτες ότι με βάση αποφάσεις των Ελληνικών δικαστηρίων: 430/05 και 1219/01 ,15/2007 Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, 5253/03, και 6291/00 του Εφετείου Αθηνών,

1119/02 και 1208/98 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 961/07 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο μέρος που έχει καταστεί αμετάκλητη, 1896/2007, 3441/2007, 726/2004 του Ειρηνοδικείου Αθηνών και αντίστοιχες θέσεις του Συνηγόρου του Καταναλωτή αλλά και της από 24-6-2008 υπ' αρ. Ζ1 απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης, κρίθηκαν παράνομα και καταχρηστικά τα έξοδα προμήθειας που πλήρωσαν στις Τράπεζες και για τα καταναλωτικά δάνεια αγοράς αυτοκινήτου.
Οι ενώσεις καλούν τους δανειολήπτες να επικοινωνήσουν και να καταθέσουν στα γραφεία τους αντίγραφο της συμβάσεως καταναλωτικού δανείου αυτοκινήτου και αντίγραφο της αποδείξεως των εξόδων προμήθειας που πλήρωσε ο δανειολήπτης και οι ενώσεις θα προχωρήσουν σε κατάθεση ομαδικών αγωγών προς τις τράπεζες για την είσπραξη των χρημάτων τους.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου