16.2.13

Ποινές και πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα


Βαριές καμπάνες προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τα ανασφάλιστα οχήματα ανεξάρτητα από το αν αυτά κυκλοφορούν ή όχι. Θεωρείται ότι σήμερα κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιστα οχήματα.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών, "η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή τη λειτουργία του αυτοκινήτου".

Οι κυρώσεις είναι οι εξής:

- Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού (δίπλωμα) και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής.

Επί προκλήσεως ατυχήματος από όχημα αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια.

Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.

- Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων διενεργείται με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών.

Η Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει με ηλεκτρονικό τρόπο τη διασταύρωση και την επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τη ζεύξη των κάτωθι αρχείων (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων):

Σε περίπτωση που προκύπτει ανασφάλιστο αυτοκίνητο, συντάσσει σχετική ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος, με την οποία τον καλεί να προβεί άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ ημερών από την παραλαβή αυτής είτε στην παροχή εξηγήσεων σχετικά με την εκ μέρους του τήρηση ή μη της υποχρέωσης προς ασφάλιση.

Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της Ειδοποιητήριας Επιστολής και παραβόλου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους 250 ευρώ.

- Σε περίπτωση μη εμφάνισης, μη παροχής ικανοποιητικών εξηγήσεων και μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει τα στοιχεία αυτού και του οχήματός του στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία επισπεύδει τη σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών.

Νομικά κενά;

Πάντως, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ημερησίας, η ρύθμιση φαίνεται να εμφανίζει νομικά κενά καθώς -όπως υποστηρίζουν- από τη στιγμή που δεν υπάρχει βεβαιωμένη παράβαση και έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας δεν υπάρχει θέμα κύρωσης.

"Το μέτρο έχει καθαρά φοροεισπρακτικό χαρακτήρα και αν κάποιος ιδιοκτήτης κινηθεί νομικά εναντίον του κράτους είναι πολύ πιθανό να δικαιωθεί. Οι λόγοι είναι πολλοί αλλά μπορούμε να εστιάσουμε στους βασικότερους που περιλαμβάνουν την ακινητοποίηση του ΙΧ λόγω έκτακτων οικονομικών συνθηκών (ανεργία, μη καταβολή μισθών), την ακινητοποίηση λόγω μηχανικής βλάβης, την κίνηση κάποιου οχήματος λόγω απουσίας του ιδιοκτήτη στο εξωτερικό (επιχειρηματίες, ναυτικοί) ή σε κάποιο άλλο μέρος της χώρας, λόγω συνταξιοδότησης και χιλιάδες άλλους λόγους που μπορεί να σκεφθεί κανείς...", ανέφερε νομικός στην εφημερίδα.

Πρόβλημα παρουσιάζεται και με όσους έχουν βγάλει τα οχήματά τους προς πώληση ή τα έχουν δώσει προς ανταλλαγή καθώς και αυτά δεν έχουν ασφάλεια και δεν είναι λογικό αφού δεν κινούνται να κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο μη ασφάλισης.

Ασφαλισμένα- "ανασφάλιστα"

Σημειώνεται ότι με ασφάλιση χωρίς αντίκρισμα κυκλοφορούν 700.000 οχήματα στη χώρα μας λόγω του ότι στην αγορά έχουν "εγκατασταθεί" ασφαλιστικές εταιρείες τις οποίες το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει, καθώς αρκετές έχουν έδρα στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Έθνους, πρόκειται κυρίως για ασφαλιστικές που έχουν εισχωρήσει στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση των υπηρεσιών και προσφέρουν φτηνή ασφάλιση χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνονται επαρκώς όταν έρθει η ώρα της "ανάγκης".

Στελέχη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών αναφέρουν στο Έθνος ότι ο κίνδυνος από εταιρείες που παρέχουν "δελεαστικά" φτηνά ασφάλιστρα είναι μεγάλος.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου