6.9.14

Σαν σήμερα…από την τοπική ιστορία. 6 Σεπτεμβρίου 1944. - Οι Γερμανοί αποχωρούν από την Καλαμάτα

Σαν σήμερα, στις 6 Σεπτεμβρίου 1944, ο γερμανικός στρατός κατοχής αποχωρεί από την Καλαμάτα. 
Η εφημερίδα «Θάρρος» γράφει την άλλη μέρα:  
 «Από της χθεσινής πρωΐας η Καλαµάτα αναπνέει ελεύθερον αέρα. 
Οι Γερµανοί ανεχώρησαν µέχρι και του τελευταίου στρατιώτου, συµπτυσσόµενοι προς Βορράν. 
Η απελευθέρωσις της πόλεως ανηγγέλθη διά της φιλαρµονικής µπάντας η οποία περιερχοµένη, άµα το λυκαυγές, τας οδούς επαιάνιζε διάφορα πατριωτικά θούρια. Συγχρόνως οι κώδωνες των εκκλησιών ήχουν χαρµοσύνως, ενώ οι άνδρες των Ταγµάτων διά τυφεκοβολισµών και ριπώναυτοµάτων όπλων επανηγύριζον την απελευθέρωσιν της Καλαµάτας» και συνεχίζει 
«Εν τω µεταξύ, κατόπιν σχετικής διαταγής της Νοµαρχίας, η πόλις σηµαιοστολίσθη. 
Εις το φρούριον, εις το Σύνταγµα και εις το προσωρινόν ∆ιοικητήριον επί της Λεωφόρου του Σιδηροδροµικού Σταθµού (µέγαρον Μασουρίδη) κυµατίζει από χθες η Ελληνική σηµαία. 
Ο λαός µε βιολιά, νταούλια, γραµµόφωνα και διάφορα όργανα πανηγύριζε καθ’ όλην την χθεσινήν ηµέραν την απελευθέρωσιν της Ελλάδος».
Στη φωτογραφία βλέπουμε την έπαρση της ελληνικής σηµαίας στο προσωρινό ∆ιοικητήριο. Στη φωτογραφία, αριστερά της σηµαίας, διακρίνεται ο φαρµακοποιός και τελευταίος κατοχικός δήµαρχος Καλαµάτας Ηλίας Γ. Καρατζάς.

Πηγή: Η Καλαμάτα μέσα από το φακό του Χρήστου Αλειφέρη 1937-1974, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΛΙΤΣΗ-ΝΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΕΡΡΑΡΟΥ

Ο Βουφραδιώτης

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου