14.9.19

«Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας»

 Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μ.μ., στο
Aμφιθέατρο «Νικόλαος Πολίτης» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.


Στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης του Προγράμματος «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι
Ελευθερίας» θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ενημερωτική συνάντηση για την
διαμόρφωση του Προγράμματος Εκδηλώσεων του Μαρτίου 2020 του Δήμου
Καλαμάτας, με την παρουσία των αρχών του Δήμου, των Πολιτιστικών Συλλόγων
και Φορέων της πόλης.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μ.μ., στο
Aμφιθέατρο «Νικόλαος Πολίτης» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας»
έπειτα από διεξοδική και μακρόχρονη μελέτη της περιόδου του «1821» στοχεύει να
συμβάλλει στην ανάδειξη των πολλών και εξαιρετικά σημαντικών παραμέτρων της
περιόδου καθώς και στη διασύνδεσή τους με το σήμερα, μέσα από δρόμους ιστορίας,
πολιτισμού, εμπορίου και ελευθερίας.
Το Πρόγραμμα «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821- Δρόμοι Ελευθερίας» αποτελεί έργο που
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο
και ενταγμένο στην Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Το Πρόγραμμα
αποτελεί σύμπραξη τριών φορέων: του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συντονιστής)
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» και της
κινηματογραφικής εταιρείας «VIEWMASTER Films A.E.».

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου