21.10.10

ΟΣΕ - Ηλεκτροδότηση στο δίκτυο Ανω Λιόσια-Κιάτο !!

Υπό τάση τίθενται από το πρωί της προσεχούς Τετάρτης, 27 Οκτωβρίου, οι πάγιες εγκαταστάσεις της σιδηροδρομικής γραμμής από το σταθμό των 'Ανω Λιοσίων έως το σταθμό του Κιάτου, στο πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης του Προαστιακού.
Όπως ανακοινώθηκε από τον Εθνικό Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Γραμμής, Ε.ΔΙ.Σ.Υ. η τάση λειτουργίας του ηλεκτροδοτούμενου σιδηροδρομικού δικτύου είναι 25.000 V - 50 Hz και για το λόγο αυτό κάθε προσέγγιση στην Ηλεκτροκινούμενη γραμμή και στις πάγιες εγκαταστάσεις αυτής καθώς και η αφαίρεση εξαρτημάτων από του πυλώνες στήριξης της εναέριας γραμμής είναι " άκρως επικίνδυνη για την ζωή" .
Σε ανακοίνωσή του ο Ε.ΔΙ.Σ.Υ. μεταξύ άλλων σημειώνει ότι απαγορεύεται:
- Να αγγίζετε τους στύλους ή τις κατασκευές, που στηρίζουν τους εναέριους αγωγούς.
- Να αγγίζετε τις σιδηροτροχιές, τους ιστούς φωτοσημάτων ή τις άλλες μεταλλικές κατασκευές.
- Να ρίπτετε σύρματα, ράβδους ή άλλα αντικείμενα, νερό και άλλα υγρά επί της Γραμμής Επαφής .
- Να διέρχεστε από τις ισόπεδες διαβάσεις με οχήματα ή φορτία επί οχημάτων, ύψους μεγαλύτερου των 4,5 μέτρων.
- Να αφαιρείτε εξαρτήματα ή αγωγούς από τις πάγιες εγκαταστάσεις.
- Να παίζουν παιδιά στην περιοχή των εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνησης.
- Να πλησιάζετε τους Υποσταθμούς, σε απόσταση μικρότερη των 5 μέτρων.
Παράλληλα ο Ε.ΔΙ.Σ.Υ. παρακαλεί τους κατοίκους των περιοχών, που γειτνιάζουν με τους σταθμούς Μεταμόρφωσης και 'Ανω Λιοσίων να γνωστοποιούν άμεσα κάθε ανωμαλία ή βλάβη εξοπλισμού ηλεκτροκίνησης, που παρατηρούν, στα αστυνομικά τμήματα, σε άλλες Αρχές.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου