" Το Καπηλειό " Ζωντανή μουσική με τραγούδια της παρέας κάθε Σάββατο βράδυ και μεσημέρι Κυριακής
" Το Καπηλειό " με ένα ξεχωριστό εσωτερικό διάκοσμο, σε μία αίθουσα αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλη για να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση που επιθυμείτε.

23.10.10

Ντόλιος σε Νάντια: «Το Υπουργείο συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προώθηση των ώριμων έργων του ‘‘Θησέα’’»!!

Aποφασίστηκε να προστατευθούν οι τοπικές κοινωνίες από τη συσσώρευση νέων χρεών, ανακοινώνοντας τη διακοπή των κατακυρώσεων έργων πέραν της 25/06/10!!

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ντόλιος, στην απάντησή του σε ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Νάντια Γιαννακοπούλου στις 23/09/10 σχετικά με την χρηματοδότηση των ώριμων έργων του προγράμματος ‘‘ΘΗΣΕΑΣ’’, ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακυρωθεί η χρηματοδότηση των ώριμων έργων παρά τη διακοπή του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Ντόλιος στην απάντησή του ενημερώνει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Ε.Σ.Π.Α. και τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών για την προώθηση των ώριμων έργων που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, με την υποστήριξη των Ο.Τ.Α. που δεν έχουν διαχειριστική επάρκεια από άλλους φορείς. Συμπληρωματικά, ξεκαθαρίζει ότι και τα ώριμα έργα που δε θα κριθούν επιλέξιμα θα μπορούν, στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που θα τεθούν, να ενταχθούν σε λίγους μήνες στο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα που καταρτίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΛΛ.Α.Δ.Α., στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα καταρτίσουν όλοι οι καλλικράτειοι Δήμοι.
Επιπροσθέτως και φανερώνοντας την τεράστια κακοδιαχείριση στο πρόγραμμα «Θησέας» κατά την προηγούμενη πενταετία, ο κ. Ντόλιος ενημερώνει την κ. Γιαννακοπούλου ότι το πρόγραμμα «Θησέας» ξεκίνησε το 2005, η αρχική του διάρκεια ήταν πενταετής, ενώ παρατάθηκε μέχρι την 31/12/11. Με βάση το σχεδιασμό του, στην πενταετία της κανονικής του διάρκειας έπρεπε να εισρεύσουν στο λογαριασμό του 3,5 δις ευρώ. Αντί αυτού εισέρρευσαν μόλις 1,97 δις ευρώ δημιουργώντας έλλειμμα σχεδιασμού της τάξης του 1,53 δις ευρώ. Επιπλέον, ακόμη και τα ποσά που έπρεπε να αποδίδονται από τις πηγές χρηματοδότησης βάσει του προϋπολογισμού, δεν αποδίδονταν στο σύνολό τους, άλλοτε με τη μη απόδοση της Σ.Α.Τ.Α. κατά τα έτη 2005 και 2006, άλλοτε με τη μη απόδοση του συνόλου των πόρων της κεντρικής διοίκησης το έτος 2005. Επίσης, το 2009 με διάταξη νόμου με τη συμφωνία της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., δεν αποδόθηκαν οι οφειλόμενοι Κ.Α.Π. στο πρόγραμμα «Θησέας», προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των Δήμων για αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στην αυτοδιοίκηση χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά πόρων. Η συμφωνία αυτή, σε συνδυασμό με τη γενικότερη υποχρηματοδότηση, είχε ως αποτέλεσμα την απορρόφηση του αποθεματικού του προγράμματος στο Τ.Π.Δ. (400 εκατομμύρια ευρώ στις αρχές 2009) και την υπονόμευση των πληρωμών των έργων κατά το 2010. Πέραν των ελλειμμάτων που προαναφέρθηκαν, η σημερινή κατάσταση υλοποίησης του Προγράμματος επιβαρύνθηκε περαιτέρω. Πρώτον, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος ως προς τις εισροές είχε αποτύχει, από τα οριστικά ενταγμένα έργα, τα έργα οριζοντίων δράσεων είναι συνολικά 1.467 με προϋπολογισμό 528 εκατομμύρια ευρώ και συμβάσεις 405 εκατομμυρίων ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν η συνεχής επιβάρυνση του προγράμματος με έργα οριζοντίων δράσεων, υπερδιπλάσιου κατά μέσο όρο προϋπολογισμού από τα έργα που εντάχθηκαν μέσω των Περιφερειών. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο μέσος όρος των οριστικά ενταγμένων έργων που εγκρίθηκαν μέσω των Περιφερειών είναι της τάξης των 143 χιλιάδων ευρώ, ενώ των έργων που ενέκρινε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, της τάξης των 360 χιλιάδων ευρώ. Δεύτερον, η κατανομή στο πλαίσιο των εγκρίσεων της κατηγορίας οριζοντίων δράσεων ήταν παντελώς ανισομερής προς όφελος συγκεκριμένων Περιφερειών και Νομών.

Σε ότι αφορά τη διακοπή του προγράμματος, οι αναμενόμενες εισροές έτους 2010 για το πρόγραμμα «Θησέας» ανέρχονταν σε 586 εκ., ήτοι 235 εκ. από τους Κ.Α.Π., 200 εκ. από τη Σ.Α.Τ.Α. και 151 εκ. από την κεντρική διοίκηση. Βάσει των παραπάνω ποσών, η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης αποφάσισε οι καταληκτικές ημερομηνίες συμβασιοποίησης των έργων του προγράμματος να είναι στις 31/08/10, για τους Ο.Τ.Α. με απορρόφηση άνω του 40% των δικαιούμενων πιστώσεών τους στις 31/12/09, και στις 30/09/10 για τους υπόλοιπους. Μετά, όμως, την προσαρμογή του εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στις διατάξεις του Μνημονίου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τον Ιούνιο, σε συνδυασμό με τα ελλείμματα που έχουν καταγραφεί στο Πρόγραμμα δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί πλέον η επιβάρυνση της αυτοδιοίκησης με υποχρεώσεις που η κεντρική διοίκηση δεν θα μπορούσε να καλύψει, ως όφειλε, και αποφασίστηκε να προστατευθούν οι τοπικές κοινωνίες από τη συσσώρευση νέων χρεών, ανακοινώνοντας τη διακοπή των κατακυρώσεων έργων πέραν της 25/06/10.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου