5.5.11

Προσελήφθησαν…. 5.386 εποχικοί Πυροσβέστες !

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τη κάλυψη των αυξημένων και έκτατων αναγκών της αντιπυρικής περιόδου 2011, προσλαμβάνονται 5.386 εποχικοί πυροσβέστες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών.
Οι προσλαμβανόμενοι θα εργαστούν στο Πυροσβεστικό Σώμα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής χρονικής διάρκειας από 1/5/2011 έως και 31/10/2011.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου