5.5.11

Ερώτηση Νάντιας Γιαννακοπούλου για τις καθυστερήσεις στα προνοιακά επιδόματα

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Καθυστέρηση καταβολής προνοιακών επιδομάτων»
Η επιδοματική πολιτική αποτελεί βασική παράμετρο άσκησης κοινωνικής πολιτικής στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χιλιάδες οικογένειες που σηκώνουν το κοινωνικό και οικονομικό κόστος ενός προσώπου ανήμπορου ή ανίκανου λόγω της ιδιαιτερότητάς του να μπει στην παραγωγική διαδικασία, αναμένουν την καταβολή των ως άνω επιδομάτων για να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων από τους Δήμους, είχε εκδοθεί πρόσφατα Υπουργική Απόφαση, με την οποία επιχορηγήθηκαν οι Δήμοι για την καταβολή των επιδομάτων από πιστώσεις που έχουν ήδη εγγραφεί στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων, προκειμένου να καταβληθούν εγκαίρως τα επιδόματα. Σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2 του νόμου 3852/2010, για την καταβολή τους, θα παρέχεται διοικητική υποστήριξη στους Δήμους που δεν διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό για να τις ασκήσουν. Για το σκοπό αυτό, προβλεπόταν η υποχρεωτική μετάταξη του προσωπικού που ασκούσε τις αρμοδιότητες αυτές στις καταργηθείσες νομαρχίες, στο Δήμο της έδρας του Νομού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σχετικά κονδύλια για την καταβολή των επιδομάτων έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από το Υπουργείο Εσωτερικών, ωστόσο οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την εκταμίευση στέλνουν το θέμα αρκετά πίσω, καθώς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει πάρει την απόφαση για τα χρήματα αλλά οι δήμοι δεν έχουν το μηχανισμό για να κάνουν τις πληρωμές. Οι υπηρεσίες, όμως, του δήμου είναι έτοιμες από τις 27 Απριλίου για την καταβολή των επιδομάτων εφόσον φτάσουν οι πόροι, αλλά δεν έχουν φτάσει. Συνολικά, η κατάσταση με την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στην επικράτεια εμφανίζεται συγκεχυμένη, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας τα επιδόματα έχουν καταβληθεί σε αντίθεση με τη Μεσσηνία όπου υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Κατόπιν αυτών,

Ερωτάται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Σε ποιες συγκεκριμένες, άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, ώστε να χορηγηθούν άμεσα τα άνω επιδόματα;

2. Εκτιμά η κυβέρνηση ότι στο μέλλον θα προκύψουν εκ νέου προβλήματα στην έγκαιρη καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και με ποιο τρόπο θα αποφύγει μια τέτοια εξέλιξη;

3. Που οφείλεται το γεγονός ότι σε άλλους νομούς της χώρας έχουν καταβληθεί τα προνοιακά επιδόματα και σε άλλες καθυστερούν υπερβολικά;

Η ερωτώσα βουλευτής,

Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου