27.8.11

Αρνούνται πολλοί δήμαρχοι να αναρτήσουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασής τους...

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να ..τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.
Μέχρι σήμερα, έχουν συμμορφωθεί με το νόμο αρκετοί Δημοτικοί Άρχοντες, αλλά η πλειοψηφία -κυρίως οι ...πλούσιοι- κωφεύει.
Τι θα κάνετε με αυτό κ.Παπανδρέου που αποτελεί θεμελιώδη κανόνα διαφάνειας;
Ποιές θα είναι οι συνέπειες στους παραβάτες;
Αναμένουμε... taxalia.blogspot.com

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου