26.8.11

Γνωρίζουμε τι νερό πίνουμε στην Μεταμόρφωση ;

Από το http://metamorfosis-messinias.blogspot.com
Ως πόσιμο χαρακτηρίζεται το νερό που είναι καθαρό από φυσική, βιολογική και μικροβιολογική άποψη και μπορεί να καταναλώνεται χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου. Το νερό πρέπει να είναι άχρωμο, άοσμο, δροσερό και με ευχάριστη γεύση. Δεν πρέπει να έχει μεγάλη σκληρότητα γιατί αυτή προκαλεί δυσκολίες στην καθημερινή αλλά και τη βιομηχανική του χρήση. Δεν πρέπει να περιέχει οργανικές ουσίες, βαρέα μέταλλα ούτε και παθογόνα παράσιτα ή μικρόβια. Η θερμοκρασία του πόσιμου νερού πρέπει να είναι σταθερή στους 10-15 oC.
Στην Μεταμόρφωση τα τελευταία χρόνια καμία μέτρηση ( αν έχει γίνει όπως προβλέπεται ) δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας ενώ πολλά είναι τα παράπονα από κατοίκους και επισκέπτες για υπερβολική χλωρίωση με αποτέλεσμα το νερό που πίνουμε εμείς και οι οικογένειες μας να έχει έντονη την οσμή του χλωρίου . Μήπως η δημοτική αρχή του κου Καφαντάρη πρέπει να δώσει στην δημοσιότητα τις μετρήσεις που έχουν γίνει για να γνωρίζουμε και εμείς οι καταναλωτές τελικά τι νερό πίνουμε !!ΕΙΝΑΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ
Ας δούμε τι προβλέπει η νομοθεσία !!
Οι απαιτήσεις για τον έλεγχο της ποιότητας του ανεπεξέργαστου και πόσιμου νερού περιλαμβάνονται στα ακόλουθα νομοθετήματα:
ΟΙΚ 46399/1352/1986 «Απαιτούμενη ποιότητα επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, κολύμβηση διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια οστρακοειδών».
ΠΔ 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ¨για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων¨ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτ. 2000».
ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου