1.12.17

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Εγκρίθηκαν 48 μόνιμες θέσεις υπαλλήλων στην Καθαριότητα

Εγκρίθηκε από τo Υπουργείο Εσωτερικών το αίτημα του Δήμου Καλαμάτας, σε συνέχεια σχετικής Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με μόνιμες θέσεις εργασίας σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για 48 θέσεις για εργάτες (27), οδηγούς (14) και χειριστές μηχανημάτων (7) Καθαριότητας. Το Υπουργείο δεν ενέκρινε 2 θέσεις εργατών στο Κοιμητήριο, που είχε ζητήσει ο Δήμος Καλαμάτας.
Για όλες τις παραπάνω θέσεις έχουν συναφθεί συμβάσεις, με ισχύ μέχρι 31 Μαρτίου 2018. 
Για την πλήρωση των εγκεκριμένων θέσεων εργασίας, θα προκηρύξει διαγωνισμό το ΑΣΕΠ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου