" Το Καπηλειό " Ζωντανή μουσική με τραγούδια της παρέας κάθε Σάββατο βράδυ και μεσημέρι Κυριακής
" Το Καπηλειό " με ένα ξεχωριστό εσωτερικό διάκοσμο, σε μία αίθουσα αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλη για να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση που επιθυμείτε.

29.3.19

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ «ΦΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ» (RUDN)
Σε συνέχεια του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Πελοποννήσου και του Ρωσικού Πανεπιστημίου «Φιλίας των Λαών», το οποίο υπογράφηκε στις  29.11.2018 στην έδρα του Πανεπιστημίου στη Μόσχα, αντιπροσωπεία του Ρωσικού Πανεπιστημίου επισκέφτηκε χτες 28.03.2019, μετά από ειδική πρόσκληση των Πρυτανικών Αρχών,τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πελοποννήσου στην Καλαμάτα.
Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από τον διευθυντή του  Αγροτικού και Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου καθηγητή Dr. VadimPliushchikov και τον seniorlecturerGeorgiοTsamourlidis και συνοδευόταν από τον ομότιμο καθηγητή του ΤΕΙ Πελοποννήσου κ. Χρήστο Πασχαλίδη.
Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε στα γραφεία της Διοίκησης με τον Πρύτανη του ΤΕΙ Πελοποννήσου  καθηγητή Ιωάννη Καπόλο και τους Aντιπρυτάνεις  κ.κ. Γ. Σταθά, Ευστρ. Γεωργόπουλο και Δ. Πετρόπουλο και επιβεβαιώθηκε το αμοιβαίο ενδιαφέρον για την ευόδωση αυτής της διμερούς συνεργασίας. 
Στη συνέχεια έγινε συνάντηση με μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ οι οποίοι παρουσίασαν συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις για εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία και από κοινού έρευνα με τους αντίστοιχους επιστήμονες του Ρωσικού Πανεπιστημίου.
Ακολούθως υπογράφτηκε το Πρόγραμμα Εργασιών (WorkingProgram) μεταξύ του Πρύτανη καθηγητή κ. Ιωάννη Καπόλου και του  διευθυντή του  Αγροτικού και Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Ρωσικού Πανεπιστημίου καθηγητή Dr. VadimPliushchikov, στο οποίο εξειδικεύτηκαν οι τομείς συνεργασίας και ορίστηκαν οι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Εκ μέρους του ΤΕΙ Πελοποννήσου ορίστηκαν υπεύθυνοι οι Αντιπρυτάνεις κ.κ.   Γεώργιος Σταθάς (καθηγητής) και Δημήτριος Πετρόπουλος (αναπληρωτής καθηγητής)  και εκ μέρους του Αγροτικού και Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Ρωσικού Πανεπιστημίου ο αναπληρωτής διευθυντής επιστημονικού τομέα  Α. Gadzhikurbanov.
Μετά την υπογραφή του Προγράμματος Εργασιών, οι  εκπρόσωποι του Ρωσικού Πανεπιστημίου ξεναγήθηκαν στα εργαστήρια της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου στον Αντικάλαμο και διαπίστωσαν ότι υπάρχει πολύ καλή οργάνωση, άρτιος εξοπλισμός για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύγχρονος επιστημονικός εξοπλισμός για διενέργεια έρευνας υψηλού επιπέδου αλλά και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.  Το μεσημέρι έφαγαν στο φοιτητικό εστιατόριο μαζί με τους φοιτητές του ΤΕΙ.

Σχετικά με το μνημόνια Συνεργασίας.
Το μνημόνιο  είναι διάρκειας πέντε ετών.  Στόχοι του μνημονίου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας στα πεδία της επιστήμης, της τεχνολογίας και εκπαίδευσης, η ανταπόκριση στις σύγχρονες προκλήσεις σε τοπικό  και παγκόσμιο επίπεδο μέσω κοινών εμπείρων και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, η δημιουργία και η κοινή χρήση νέας γνώσης και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η διευκόλυνση και ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.
Η συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων θα αφορά κυρίως την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με στρατηγικές και προγράμματα στα πεδία της επιστήμης της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης, επισκέψεις και ανταλλαγές φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού, ανταλλαγές επιστημονικού και διδακτικού υλικού και εκδόσεων και τη δημιουργία προηγμένων μαθημάτων σε διαφορετικά πεδία της επιστήμης. Τα επιστημονικά πεδία συνεργασίας αφορούν αρχικά αντικείμενα Γεωπονικού ενδιαφέροντος, με προοπτική να επεκταθούν και σε άλλα αντικείμενα όπως η Διοίκηση και η Οικονομία.
Η υλοποίηση των στόχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ανταλλαγών μικρής διάρκειας επιστημόνων, ερευνητών, ειδικών τεχνικών και καθηγητών, μέσω ειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με την από κοινού επιστημονική καθοδήγηση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, με τη διοργάνωση κοινών ομάδων εργασίας, συμποσίων και συνεδρίων, με ανταλλαγή πληροφορίων καθώς και με την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών εκπαιδευτικών, επιστημονικών και ερευνητικών προγραμμάτων.
 Σχετικά με το «Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών» (RUDN).
Πρόκειται για μεγάλο δημόσιο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, το οποίο ιδρύθηκε το 1960. Έχει περίπου 30.000 φοιτητές από 140 χώρες και απασχολεί πάνω από 3000 άτομα ακαδημαϊκό προσωπικό. Απονέμει πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου