24.8.19

Αλλαγές στις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Από 14 Σεπτεμβρίου θα ισχύσει νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εξειδικεύει συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών» με τραπεζικές κάρτες (PSD 2).
Προβλέπονται:
** Ανέπαφες πληρωμές με κάρτα σε τερματικά αποδοχής συναλλαγών των εμπόρων (POS). 
** Μεμονωμένες πληρωμές σε περιβάλλον «ηλεκτρονικού εμπορίου» (e-commerce)
** Πάγιες εντολές (περιοδικές πληρωμές κατόπιν εξουσιοδότησης του πελάτη σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπόρων). 
** Οι τράπεζες-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών έχουν ήδη προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να ανταποκριθούν έγκαιρα στις παραπάνω νέες υποχρεωτικές ρυθμίσεις..
Οι επιχειρήσεις - πελάτες των τραπεζών. αν δεν έχουν ήδη ενημερωθεί θα λάβουν σύντομα ενημερωτική επιστολή.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου