«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

1.2.17

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - Κλείνουν μαζικά τα μπλοκάκια με πρόστιμο 100 ευρώ


Κλείνουν μαζικά τα μπλοκάκια με πρόστιμο 100 ευρώ

Πρωτοφανές κύμα διακοπών εργασιών έχει προκαλέσει στις εφορίες το εκρηκτικό μείγμα επιβαρύνσεων σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες και αμειβόμενους με «μπλοκάκι».
Καθημερινά στο Μητρώο των εφοριών σχηματίζονται ουρές από φορολογούμενους που σπεύδουν να κλείσουν τα βιβλία τους για να γλιτώσουν τις μεγάλες επιβαρύνσεις που φέρνουν οι νέες εισφορές. Όσοι προχώρησαν σε διακοπή εργασιών μέχρι τις 30 Ιανουαρίου με βάση πραγματικό χρόνο διακοπής 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν πλήρωσαν πρόστιμο. Όσοι κλείνουν τώρα τα βιβλία τους με τη συγκεκριμένη ημερομηνία πληρώνουν πρόστιμο100 ευρώ για εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.
Εκτός από τους φορολογούμενους που κλείνουν τα βιβλία τους υπάρχουν και εκείνοι που επιλέγουν να ελιχθούν μέσα στο νέο πλαίσιο αλλάζοντας τη νομική μορφή της εταιρείας τους ή προχωρώντας στη σύσταση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) της εταιρείας του ενός ευρώ που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των νέων επιχειρηματικών προσπαθειών και θεωρείται πιο «φθηνή» λύση καθώς οι μέτοχοι δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές αφού με το ισχύον καθεστώς, στις ΙΚΕ ασφαλίζεται ο διαχειριστής χωρίς κατ΄ ανάγκη να είναι μέτοχος.
Τα στοιχεία
Τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ότι τη διετία 2015-2016, 105.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα έκλεισαν τα βιβλία τους, χωρίς να υπάρξει μέχρι σήμερα νέα έναρξη επαγγέλματος στον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Τα στοιχεία του Taxis δείχνουν ότι οι ενεργές επιχειρήσεις ανέρχονται σε 2.221.085, εκ των οποίων 1.607.938 είναι φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα.
Στοιχεία για τον αριθμό των διακοπών εργασιών που έγιναν στις εφορίες στο δίμηνο Δεκεμβρίου 2016 ? Ιανουαρίου 2017 δεν υπάρχουν ακόμη αλλά εκτιμάται ότι ο αριθμός των διακοπών θα αυξηθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα μόλις ξεκινήσει η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του ΕΦΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση efka.gov.gr στα οποία θα αποτυπώνονται οι επιβαρύνσεις.
Η διακοπή εργασιών με βάση τον πραγματικό χρόνο μπορεί να γίνει ? υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασία - εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Αυτό σημαίνει ότι έως τις 30 Ιανουαρίου, φορολογούμενοι οι οποίοι ήθελαν να κλείσουν τα βιβλία τους με βάση πραγματικό χρόνο διακοπής 31-12-2016 , μπορούσαν να το πράξουν χωρίς το παραμικρό πρόστιμο.
Από χθες η εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών , με ημερομηνία 31Δεκεμβρίου 2016 για να μην υπάρχουν προβλήματα με τον ΕΦΚΑ, κοστίζει 100 ευρώ. Ωστόσο οι ισχύουσες διατάξεις νόμου επιτρέπουν υπό όρους την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών χωρίς πρόστιμο.
Οι διατάξεις
Στο νόμο στον οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων ορίζεται ότι «φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, μπορούν από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τις 31.5.2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ρύθμιση του ανωτέρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, τέλος ή εισφορά καθώς και οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η «1. προθεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016.»
Επίσης με τις τελευταίες οδηγίες που δόθηκαν στη ρύθμιση μπορούν α υπαχθούν και οι δηλώσεις έναρξης, μεταβολής, μετάταξης και διακοπής εργασιών , υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία υποβολής αυτών, έληγε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Επομένως για να υπαχθεί κάποιος στις διατάξεις για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων και να υποβάλλει δήλωση διακοπής εργασιών με βάση πραγματικό χρόνο διακοπής στις 31Δεκεμβρίου 2016 χωρίς το πρόστιμο των 100 ευρώ, θα πρέπει να μην έχει εκδώσει κανένα στοιχείο μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Τα στοιχεία
Τα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών δείχνουν ότι τη διετία 2015-2016, 105.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα έκλεισαν τα βιβλία τους. Τα στοιχεία του Taxis δείχνουν ότι οι ενεργές επιχειρήσεις ανέρχονται σε 2.221.085, εκ των οποίων 1.607.938 είναι φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα.
Εως 30/9/206
Για να υπαχθεί κάποιος στις διατάξεις για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων και να υποβάλλει δήλωση διακοπής εργασιών με βάση πραγματικό χρόνο διακοπής στις 31Δεκεμβρίου 2016 χωρίς το πρόστιμο των 100 ευρώ, θα πρέπει να μην έχει εκδώσει κανένα στοιχείο μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου