28.12.09

Εκτακτη επιχορήγηση στην Αυτοδιοίκηση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.


Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούση κατανεμήθηκε σε δήμους και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις συνολικό ποσό έκτακτης επιχορήγησης 8.000.000€ για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν από θεομηνίες.
Για πρώτη φορά η κατανομή τέτοιας έκτακτης επιχορήγησης έγινε με αντικειμενικά κριτήρια, μετά από σχετική γνώμη του Προεδρείου της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ, βάσει των σχετικών αιτημάτων που είχαν υποβληθεί.
Με την απόφαση αυτή η Κυβέρνηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου απόλυτης διαφάνειας και αντικειμενικότητας, στη βάση αδιάβλητων κριτηρίων που δεν επιτρέπουν την παραμικρή αυθαιρεσία στη διαχείριση των πόρων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.
Στην κατεύθυνση αυτή θα αναμορφωθεί το σύνολο των χρηματοδοτήσεων προς την αυτοδιοίκηση, με τη συνεργασία των θεσμικών φορέων της, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και η διαφανής και δίκαιη κατανομή τους.
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ν.Α.Μεσσηνίας 469.420,10
Δήμος Βουφράδων Μεσσηνίας 28.000,00
Δήμος Ιθώμης Μεσσηνίας 40.767,00
Δήμος Αυλώνος Μεσσηνίας 40.767,00

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου