13.11.10

Καλλικράτης στο Δημόσιο

Η σύνταξη «Λευκής Βίβλου» για την αναμόρφωση του κράτους και ο «οδικός χάρτης» για τη μετάβαση στη νέα οργανωτική λειτουργία, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο δράσης.
Την εκκίνηση του «Καλλικράτη στο κράτος» σηματοδοτεί η χρηματοδότηση των έργων που αφορούν την αναδιοργάνωση των δομών και λειτουργιών της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 2007-2013, ύψους 30 εκατ. ευρώ. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε πρόσφατα η γενική γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης κ. Ε. Μπεργελέ, κατ’ εντολήν του υπ.Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούση. Το σχέδιο δράσης του υπ. Εσωτερικών για τον «Καλλικράτη στο κράτος» περιλαμβάνει:
* Τη σύνταξη της «Λευκής Βίβλου» για την αναμόρφωση του κράτους όπου θα αποτυπώνονται οι βασικές αρχές και ο στρατηγικός σχεδιασμός των επιτελικών κρατικών δομών. Η «Λευκή Βίβλος» θα περιλαμβάνει και τον «οδικό χάρτη» για τη μετάβαση στη νέα οργανωτική λειτουργία του κράτους. Η «Λευκή Βίβλος» θα παρουσιαστεί σε διεθνές συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.
* Την καταγραφή και αξιολόγηση της σημερινής οργανωτικής λειτουργίας των υπουργείων καθώς και των ΝΠΔΔ.
* Τη σύνταξη σχεδίου νόμου για το Επιτελικό Κράτος και το Νέο Μοντέλο Διακυβέρνησης το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι τον Οκτώβριο του 2011.
* Την ανάπτυξη βάσης δεδομένων καθώς και του κατάλληλου λογισμικού που θα συντονίζεται από το υπουργείο Εσωτερικών και θα εξασφαλίζει πρόσβαση εξ αποστάσεως σε όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες -υπαλλήλους και φορείς- για τις αλλαγές στην κρατική δομή.
* Την καταγραφή της κτιριακής υποδομής των κρατικών υπηρεσιών με στόχο τη σύνταξη μελέτης εφαρμογής για τη δημιουργία «κυβερνητικού πάρκου».
Επιχειρησιακό σχέδιο
* Τη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου για την υλοποίηση του «Καλλικράτη» στο σύνολο της κρατικής μηχανής με ενιαίο τρόπο. Το επιχειρησιακό σχέδιο θα περιλαμβάνει τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και των ΝΠΔΔ και τα περιγράμματα των νέων θέσεων εργασίας (αρχικά θα συνταχθούν τουλάχιστον 5 περιγράμματα θέσης ανά υπουργείο όπου θα συνυπολογιστούν τα τυπικά και άτυπα προσόντα των εργαζομένων).
* Παράλληλα θα συνταχθεί αναλυτικό σχέδιο εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται από το υπουργείο Εσωτερικών στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την οργάνωση της εσωτερικής επικοινωνίας των υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριμένα προτείνεται η διοργάνωση ημερίδων και η σύσταση γραφείου υποστήριξης των υπαλλήλων, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εσωτερική επικοινωνία, η δημιουργία forum συζητήσεων των υπαλλήλων και η καθιέρωση δίμηνης επικοινωνίας των υπαλλήλων με την πολιτική ηγεσία για ενημέρωση. Οι μελέτες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του «Καλλικράτη στο κράτος» θα περιγράψουν τη διοικητική ανασυγκρότηση 63 δημόσιων φορέων και θα αναπτύξουν περιγράμματα για 80 θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα. Το σχέδιο θα διαρκέσει 50 μήνες και θα ολοκληρωθεί στις 31-12-2015.

ΕΘΝΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου