10.11.10

Νέα προγράμματα από το Κέντρο εκπαίδευσης Ενηλίκων Καλαμάτας !

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι δομές της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (www.gsae.edu.gr) του Yπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.!!
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε) του Νομού Μεσσηνίας (με έδρα την Καλαμάτα-Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αντικαλάμου) σας ενημερώνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η λειτουργία τμημάτων μάθησης για την εκπαιδευτική περίοδο 2010-2011.
Οι αιτήσεις για τα προγράμματα συνεχίζονται και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να προσέρχονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 09:00 έως και τις 17:00 στα γραφεία του ΚΕΕ Μεσσηνίας στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αντικαλάμου (τηλ. 2721094236) για περισσότερες πληροφορίες.
Για τη συμπλήρωση της νέας αίτησης για τα προγράμματα της εκπαιδευτικής περιόδου 2010-2011 απαιτείται φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και δεν υπάρχει χρονικό όριο κατάθεσης των αιτήσεων (όμως όσο πιο σύντομα καταθέσει κανείς την αίτηση τόσο πιο σύντομα θα εξασφαλίζεται επαρκής αριθμός αιτήσεων, δηλαδή 20 άτομα, προκειμένου να υλοποιείται τμήμα οποιουδήποτε προγράμματος εκπαίδευσης).
Η παρακολούθηση των προγραμμάτων οδηγεί, ανάλογα με τη διάρκεια κάθε προγράμματος, στην απόκτηση Πιστοποιητικού επιμόρφωσης (μέχρι 75 ώρες) ή Πιστοποιητικού Δια Βίου Εκπαίδευσης (πλέον των 75 ωρών).
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται δωρεάν στους εκπαιδευόμενους (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες της χώρας από 18 ετών και άνω, ενώ οι ειδικότητες των προγραμμάτων καθώς οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής τους θα διαμορφωθούν με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων σε συνάρτηση με τη διαθεσιμότητα των χώρων υλοποίησης σε σχολεία και τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών.
Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι δομές της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (www.gsae.edu.gr) του Yπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Φορέας υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε., www.ideke.edu.gr).
Για το Δήμο Καλαμάτας τα τμήματα που αναμένονται να ξεκινήσουν άμεσα για προγράμματα διάρκειας 50 ωρών το καθένα είναι:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αγγλική Γλώσσα Ι
(διάρκεια 50 ώρες) :
η κάλυψη απλών, καθημερινών επικοινωνιακών αναγκών των ενηλίκων, σε ένα εισαγωγικό επίπεδο, στην Αγγλική γλώσσα Για ενήλικες ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου και τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να μάθουν ή να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική Γλώσσα Καλαμάτα
(σε σχολείο,
απογευματινές ώρες)

Αγγλική Γλώσσα ΙΙ
(διάρκεια 50 ώρες):
η ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, σε ένα στοιχειώδες επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας Για ενήλικες ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου και τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και έχουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Αγγλική Γλώσσα Ι ή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αντίστοιχου επιπέδου που πιστοποιείται με τεστ κατάταξης το οποίο πραγματοποιείται με ευθύνη του ΚΕΕ Καλαμάτα
(σε σχολείο,
απογευματινές ώρες)

Γαλλική Γλώσσα Ι
(διάρκεια 50 ώρες):
η κάλυψη απλών, καθημερινών επικοινωνιακών αναγκών των ενηλίκων, σε ένα εισαγωγικό επίπεδο, στην Γαλλική γλώσσα Για ενήλικες ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου και τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να μάθουν ή να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στην Γαλλική Γλώσσα Καλαμάτα
(σε σχολείο,
απογευματινές ώρες)

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ
(διάρκεια 50 ώρες):
η ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, σε ένα στοιχειώδες επίπεδο της Γαλλικής γλώσσας Για ενήλικες ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου και τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και έχουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Γαλλική Γλώσσα Ι ή γνώση της Γαλλική γλώσσας αντίστοιχου επιπέδου που πιστοποιείται με τεστ κατάταξης το οποίο πραγματοποιείται με ευθύνη του ΚΕΕ Καλαμάτα
(σε σχολείο,
απογευματινές ώρες)
Ιταλική Γλώσσα Ι
(διάρκεια 50 ώρες):
η κάλυψη απλών, καθημερινών επικοινωνιακών αναγκών των ενηλίκων, σε ένα εισαγωγικό επίπεδο, στην Ιταλική γλώσσα Για ενήλικες ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου και τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να μάθουν ή να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους στην Ιταλική Γλώσσα 1ο τμήμα :
Έδρα ΚΕΕ Μεσσηνίας-
Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αντικαλάμου-
Αντικάλαμος
(πρωινές ώρες)
και
2ο τμήμα:
Καλαμάτα
(σε σχολείο,
απογευματινές ώρες)
Ιταλική Γλώσσα ΙΙ
(διάρκεια 50 ώρες):
η ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, σε ένα στοιχειώδες επίπεδο της Ιταλικής γλώσσας Για ενήλικες ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου και τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και έχουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Ιταλική Γλώσσα Ι ή γνώση της Ιταλικής γλώσσας αντίστοιχου επιπέδου που πιστοποιείται με τεστ κατάταξης το οποίο πραγματοποιείται με ευθύνη του ΚΕΕ 1ο τμήμα :
Έδρα ΚΕΕ Μεσσηνίας-
Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Αντικαλάμου-
Αντικάλαμος
(πρωινές ώρες)
και
2ο τμήμα:
Καλαμάτα
(σε σχολείο,
απογευματινές ώρες)

Πληροφορική ΙΙ
(διάρκεια 50 ώρες):
εισαγωγή στα Δίκτυα πληροφοριών, στη χρήση του διαδικτύου (internet) και του λειτουργικού συστήματος MS Windows καθώς και εισαγωγή στo λογισμικό εφαρμογών MS Office και στη μορφοποίηση κειμένου (MS Word) Για ενήλικες ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου και τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα βασικών δεξιοτήτων στις τεχνολογίς πληροφορικής και επικοινωνίων-ΗΡΩΝ ή έχουν κάποιες βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ Καλαμάτα
(σε σχολείο,
Τρίτη και Πέμπτη, απογευματινές ώρες)
Πληροφορική ΙΙ
(διάρκεια 50 ώρες):
εισαγωγή στα Δίκτυα πληροφοριών, στη χρήση του διαδικτύου (internet) και του λειτουργικού συστήματος MS Windows καθώς και εισαγωγή στo λογισμικό εφαρμογών MS Office και στη μορφοποίηση κειμένου (MS Word) Για ενήλικες ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου και τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα βασικών δεξιοτήτων στις τεχνολογίς πληροφορικής και επικοινωνίων-ΗΡΩΝ ή έχουν κάποιες βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ Καλαμάτα
(σε σχολείο,
Δευτέρα και Τετάρτη, απογευματινές ώρες)

Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)- Παρουσιάσεις (Powerpoint) - Βάσεις Δεδομένων (Access)
(διάρκεια 50 ώρες):
η κατανόηση βασικών εννοιών και η εξοικείωση με βασικά είδη λογισμικών εφαρμογών (Υπολογιστικά Φύλλα-Excel, Παρουσιάσεις-Powerpoint και Βάσεις Δεδομένων-Access) Για ενήλικες ανεξαρτήτως εκπαιδευτικου επιπέδου, τουλάχιστον Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που έχουν παρακολουθήσει και προσκομίζουν το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Πληροφορική ΙΙ των ΚΕΕ ή έχουν γνώσεις αντίστοιχου επιπέδου που πιστοποιείται με τεστ κατάταξης το οποίο πραγματοποιείται με ευθύνη του ΚΕΕ Καλαμάτα
(σε σχολείο,
απογευματινές ώρες)
Καινοτομία- Επιχειρηματικότητα-Επιχειρήσεις
(διάρκεια 50 ώρες):
Ηηπαροχή βασικών γνώσεων σε θέματα μεθόδων και τεχνικών για την παραγωγή πρωτότυπων ιδεών, για ενέργειες που απαιτούνται για την τυπική-νομική έναρξη μιας επιχείρησης, για τους τρόπους αναζήτησης φορέων χρηματοδότησης ενός οικονομικού οργανισμού Για ενήλικες ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, τουλάχιστον Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες σε θέματα επιχειρηματικής δράσης και καινοτόμων εφαρμογών Καλαμάτα
(σε σχολείο,
απογευματινές ώρες)
Μαθηματικά: Εφαρμογές στην καθημερινή ζωή
(διάρκεια 50 ώρες):
γνώση βασικών μαθηματικών εννοιών που έχουν άμεση εφαρμογή στην καθημερινή ζωή (αριθμητικές πράξεις, ποσοστά, μονάδες μέτρησης μεγεθών) Για ενήλικες που δεν έχουν φοιτήσει καθόλου στο σχολείο ή έχουν παρακολουθήσει κάποιες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου ή έχουν ελλείψεις στον τομέα των βασικών μαθηματικών Καλαμάτα
(σε σχολείο,
απογευματινές ώρες)

Τουρισμός (διάρκεια 50 ώρες):
να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές- πρωταρχικές θεωρίες και αρχές που διέπουν την τουριστική και ξενοδοχιακή βιομηχανία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο Για ενήλικες ανεξαρτήτως από επίπεδο εκπαίδευσης, με τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση Έδρα ΚΕΕ Μεσσηνίας- Παλαιό Δημοτικό Σχολείο- Αντικαλάμου-
Αντικάλαμος
(πρωινές ώρες)
Θέατρο (διάρκεια 50 ώρες):
η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το χώρο του θεάτρου με απώτερο στόχο τη συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Εισαγωγή στη θεατρολογία με σκοπό την απόκτηση στοιχειώδους θεατρικής παιδείας Για ενήλικες ανεξαρτήτως από επίπεδο εκπαίδευσης, με τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση Καλαμάτα
(σε σχολείο,
απογευματινές ώρες)
Λογοτεχνία: Έλληνες και Ξένοι Λογοτέχνες (διάρκεια 50 ώρες):
η επαφή των εκπαιδευομένων με μεγάλες μορφές της σύγχρονης λογοτεχνίας, η ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης, ανάλυσης, αποκωδικοποίησης και ερμηνείας λογοτεχνικών κειμένων και η τοποθέτηση των λογοτεχνικών κειμένων σε συγκεκριμένο ιστορικό, πολιτικό και Για ενήλικες που έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού, αγαπούν το βιβλίο και επιθυμούν να έρθουν σε καλύτερη επαφή με την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων Καλαμάτα
(σε σχολείο,
απογευματινές ώρες)
Ελληνική Γλώσσα Ι (διάρκεια 50 ώρες):
η ενίσχυση στη χρήση του αλφαβητικού συστήματος, η εξοικείωση με κείμενα καθημερινού λόγου, η κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου σε σύγχρονο επικοινωνακό πλαίσιο Για ενήλικες μόνον Ελληνικής Καταγωγής που δεν έχουν ολοκληρώσει το Δημοτικό Σχολείο ή για ενήλικες μόνον Ελληνικής Καταγωγής αναλφάβητους Καλαμάτα
(σε σχολείο,
απογευματινές ώρες)
Ταξίδι στη Γλώσσα Ι (διάρκεια 50 ώρες):
ενίσχυση του αλφαβητισμού των ενηλίκων τσιγγάνων ώστε να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να καλυτερεύσουν τη θέση τουσ στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον Για ενήλικες μόνον Τσιγγάνους, που δεν έχουν φοιτήσει καθόλου στο σχολείο ή έχουν παρακολουθήσει ορισμένες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτα ή Μεσσήνη
(σε σχολείο,
απογευματινές ώρες)
Συμβουλευτική Τσιγγάνων Ι (διάρκεια 50 ώρες):
Η συμβουλευτική υποστήριξη των Τσιγγάνων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε., η δημιουργική και αποτελεσματική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παροχή, εύρεση και διαχείριση πληροφοριών, η αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους Για ενήλικες μόνον Τσιγγάνους, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσής τους Καλαμάτα ή Μεσσήνη
(σε σχολείο,
απογευματινές ώρες)
Για το Δήμο Καλαμάτας συνεχίζονται οι αιτήσεις (και θα υλοποιηθούν τμήματα μόλις εξασφαλιστεί ο αριθμός των 20 ατόμων για κάθε αντικείμενο) για τα παρακάτω προγράμματα διάρκειας 25 ωρών το καθένα:
• Το Φυσικό Περιβάλλον και η Προστασία του,
• Κλιματικές Αλλαγές και Ατμόσφαιρα,
• Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη,
• Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διαχείριση Υδάτινων Πόρων,
• Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων και Ενεργών Αποβλήτων,
• Περιβάλλον-Οικολογία,
• Πολιτιστικός Τουρισμός-Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, Μαθηματικά της Αγοράς,
• Δημιουργική Σκέψη-Παραγωγή Καινοτόμων και Πρωτότυπων Ιδεών,
• Σωματική και Ψυχική Υγεία,
• Φωτογραφία,
• Κινηματογράφος,
• Τοπική ιστορία
• Λαογραφία: παραδοσιακός πολιτισμός,
• Μουσεία,
• Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας,
• Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,
• Μάρκετινγκ,
• Χρήση νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου