11.11.10

Προσλήψεις στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων !

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου για 827 υπαλλήλους ενέκρινε η Τριμελής Επιτροπή Υπουργών για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων !!
Στην απόφαση της Επιτροπής Προσλήψεων σημειώνεται ότι υπάρχει βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π. ότι οι αιτούμενες συμβάσεις έργου είναι γνήσιες και δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. Σύμφωνα με το «Έθνος», οι 827 θέσεις αναμένεται να προκηρυχθούν σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, στην Διεύθυνση Τοπογραφικής θα προσληφθούν:
τρεις Αγρονόμοι – Τοπογράφοι Μηχανικοί ΠΕ, στην Διεύθυνση Έρευνας και τα Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών θα προσληφθούν έξι Γεωπόνοι ΠΕ, τρεις Τεχνολόγοι Γεωπονίας, στον Τομέα Αλιείας θα προσληφθούν έξι Ιχθυολόγοι ΠΕ, εννέα Τεχνολόγοι Ιχθυοκομίας – Αλιείας ΤΕ, στον Τομέα Φυτικής Παραγωγής θα προσληφθούν πέντε Γεωπόνοι ΠΕ, τρεις Τεχνολόγοι Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής ΤΕ, στη Διεύθυνση Φυτοπροστασίας θα προσληφθούν οκτώ Γεωπόνοι ΠΕ, ένας Τεχνολόγος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής ΤΕ, στη Διεύθυνση Μεταποίησης θα προσληφθούν 13 Γεωπόνοι ΠΕ και ένας Τεχνολόγος Τροφίμων και Διατροφής ΤΕ, στον Τομέα Κτηνιατρικής θα προσληφθούν επτά Κτηνίατροι ΠΕ, εννέα Τεχνολόγοι Τροφίμων και Διατροφής ΤΕ, ένας Τεχνικός Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων ΔΕ και ένας Σταυλιτής ΔΕ, στο πρόγραμμα εξυγίανσης της κτηνοτροφίας θα προσληφθούν 60 Κτηνίατροι ΠΕ, 60 Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής, στο πρόγραμμα ΟΣΔΕ θα προσληφθούν 30 Τεχνικοί Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων, στον Ε.Λ.Γ.Α. θα προσληφθούν 100 Γεωπόνοι ΠΕ και 11 Κτηνίατροι ΠΕ, στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. θα προσληφθούν 10 Γεωπόνοι ΠΕ, 20 Κτηνίατροι ΠΕ, 20 Τεχνολόγοι Τροφίμων ΤΕ και 44 Δειγματολήπτες ΔΕ. ΠΑΣΕΓΕΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου