24.11.11

Φωτοβολταϊκά στη στέγη της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας !!

Στα πλαίσια της αξιοποίησης των ακινήτων του Δήμου με βιοκλιματική αντίληψη, εγκρίθηκε χθες από το Δ.Σ. της Κ.Α.Κ. η διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης παραχώρησης της διαχείρισης για ορισμένο χρόνο της στέγης Κ.Α.Κ.
Σύμφωνα και με τη διακήρυξη, η οποία συντάχθηκε με επιμέλεια μηχανικών του Δήμου, η Κ.Α.Κ. διαθέτει προς ενοικίαση σχεδόν το σύνολο της στέγης ήτοι 7,8 στρ. για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων. Η αναμενόμενη επένδυση θα είναι τουλάχιστον 100 kw, η οποία οικονομικά αποτιμάται περίπου στις 260.000,00 €.
Η σύμβαση παραχώρησης θα έχει ορίζοντα 25ετίας, όσος είναι και ο χρήσιμος χρόνος λειτουργίας των φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Ο διαγωνισμός θα μείνει ανοιχτός για 1 μήνα για την κατάθεση προτάσεων και ξεκινά από την επόμενη Τρίτη.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου