23.3.12

«Παρελθόν»… το καμποτάζ στην κρουαζιέρα

ΣΕ πλήρη άρση του καμποτάζ στην κρουαζιέρα προχωρεί το υπουργείο Ανάπτυξης με διατάξεις οι οποίες ενσωματώνονται σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. 
Συγκεκριμένα, με τροποποίηση του Ν. 3872/2010 καταργείται η «επίμαχη» διάταξη που καθιστούσε απαραίτητη την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της πλοιοκτήτριας εταιρίας ή της εταιρίας που εκμεταλλεύεται το πλοίο με το Δημόσιο. Παράλληλα, ρυθμίσεις της σύμβασης ενσωματώνονται στον νόμο, προκειμένου να διασφαλιστεί κυρίως η καταβολή εισφοράς, ενώ διατηρούνται τα κίνητρα για την απασχόληση Ελλήνων ναυτικών.
Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του Ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 148), διαπιστώθηκε ότι η σύναψη της προβλεπόμενης από το άρ. 1 σύμβασης λειτούργησε αποτρεπτικά στο να δραστηριοποιηθούν πλοία με σημαία τρίτων χωρών στον χώρο της κρουαζιέρας στη χώρα μας, χωρίς ταυτόχρονα να αποκομίζει το Δημόσιο κάποιο σημαντικό όφελος από την κατάρτιση της σύμβασης.
Η απαίτηση για μετάφραση όλων των προβλεπόμενων εγγράφων στα ελληνικά και η επισημείωσή τους σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (Apostille) αποδείχθηκαν διαδικασίες χρονοβόρες και με σημαντικό κόστος, γεγονός το οποίο δεν συμβάλλει στη δημιουργία φιλικού επενδυτικού κλίματος.
Η προτεινόμενη ρύθμιση θα ωφελήσει την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα, καταργώντας ένα γραφειοκρατικό εμπόδιο και καθιστώντας τη δραστηριοποίηση στον χώρο της κρουαζιέρας από πλοία με σημαία τρίτης χώρας στην Ελλάδα πολύ πιο ευχερή.
Με το άρθρο 2 καθορίζονται λεπτομερώς τα θέματα απασχόλησης Ελλήνων ναυτικών στα πλοία αυτά, θέματα τα οποία μέχρι τώρα αποτελούσαν αντικείμενο της υπογραφόμενης σύμβασης, χωρίς να διαφοροποιούνται οι ρυθμίσεις στην ουσία τους, αφού παραμένουν τα κίνητρα για την απασχόληση Ελλήνων ναυτικών. Ακόμα, δεν καταργείται η εξουσιοδοτική διάταξη (παρ. 2) που ορίζει ότι το ύψος της εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του ΥΠΑΑΝ, οριζομένων παράλληλα μέσω της απόφασης αυτής εκπτώσεων στο ύψος της εισφοράς, σε περίπτωση που η δραστηριοποιούμενη εταιρία απασχολεί Έλληνες ναυτικούς.
Επίσης, ορίζεται ρητά ότι τα προνόμια της ρύθμισης του άρθρου 24 του Ν. 3409/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται και στην περίπτωση πλοίων με κοινοτική σημαία ή σημαία του ΕΟΧ, για την άρση αμφισβητήσεων που είχαν προκύψει κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου