23.3.12

Εξαιρείται από τη ρευστοποίηση για οφειλές η κύρια κατοικία υπερχρεωμένων νοικοκυριών

ΣΕΙΡΑ ρυθμίσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, την υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων και την καταβολή μέσω των τραπεζών των αποδοχών, των ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο-«σκούπα» που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης.
Συγκεκριμένα η υποβολή της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης τροποποιείται από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση. Προωθείται η ταυτόχρονη καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων τους μέσω τραπεζικού συστήματος.
Ειδικότερα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά περιλαμβάνει τις εξής διατάξεις:
- η κύρια κατοικία εξαιρείται από τη ρευστοποίηση για οφειλές,
- δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να επιμηκύνει το διάστημα αποπληρωμής της οφειλής μέχρι και 35 έτη από 20 που είναι σήμερα εφόσον η προσωπική κατάσταση του οφειλέτη το δικαιολογεί,
- καθιερώνεται το δικαίωμα κάθε πολίτη να διατηρεί έναν τραπεζικό λογαριασμό, του οποίου ποσόν κατάθεσης μέχρι το ύψος των 1.500 ευρώ για ατομικό λογαριασμό και 2.000 ευρώ για κοινό δεν μπορεί να κατασχεθεί και θα προστατεύεται και από κάθε πράξη μονομερούς συμψηφισμού απαιτήσεων της τράπεζας,
- δεν είναι πλέον υποχρεωτική για τον οφειλέτη η απόπειρα εξώδικης ρύθμισης των χρεών πριν την κατάθεση της αίτησης για δικαστική ρύθμιση των χρεών,
- η περίοδος ρύθμισης των χρεών που θα ανέρχεται σε πέντε έτη θα αρχίζει με την κατάθεση της αίτησης και όχι από την έκδοση της απόφασης,
- στις περιπτώσεις οφειλετών με πλήρη αδυναμία καταβολής η απαλλαγή από τα χρέη θα επέρχεται στα τρία έτη.
Ακόμη παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου η προθεσμία ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους, για τους οποίους έχει ανοίξει και εκκρεμεί η διαδικασία εξυγίανσης και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μπορούν να υπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με την κεφαλαιοποίηση της έως την 31.12.2011 οφειλής τους και την καταβολή ποσοστού 10% επί των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων παρατείνεται μέχρι την 31/12/2013. Ομοίως η προθεσμία της εφάπαξ καταβολής και της πρώτης δόσης παρατείνεται μέχρι την 31.5.2012.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου