19.4.12

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 25 ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. 
Η διάρκεια εργασίας των προσλαμβανομένων θα είναι 5 μήνες σε μια περίοδο 12 μηνών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012 να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης, τις οδηγίες συμπλήρωσης, καθώς και το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στα εξής σημεία:
  • Στα γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» (Αριστομένους 91) και στην ιστοσελίδα www.olivetreeroute.gr.
  • Στο χώρο υποβολής των αιτήσεων / ΚΕΚ Ετ.Α.Π. Πελ/σου & Ιονίων Νήσων (Ηροδότου 6).
  • Στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», www.epanad.gov.gr.
  • Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, www.asep.gr.
  • Σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ του Ν. Μεσσηνίας.
  • Στο Δήμο Δυτικής Μάνης (Δημαρχείο - Καρδαμύλη) και στα ΚΕΠ Δ.Ε. Αβίας και Δ.Ε. Λεύκτρου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και θα διαρκέσει έως και 28 Απριλίου 2012.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου