20.6.12

Στο ΕΣΠΑ η προστασία του Ανακτόρου του Νέστορος


ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

Ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος, κ. Δημήτριος Π. Καφαντάρης εκφράζει την ικανοποίηση του για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή Νέου Στεγάστρου Προστασίας του Ανακτόρου του Νέστορος» με κωδικό MIS 377016 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι" και ΑΔΑ: Β4ΛΥ7Λ1-ΤΩΒ.

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη.

Το Ανάκτορο του Νέστορος είναι ένα από τα σημαντικότερα μυκηναϊκά Ανάκτορα του Ελλαδικού χώρου και το καλύτερα σωζόμενο μνημείο της μυκηναϊκής περιόδου. Η κατασκευή του νέου στεγάστρου αποτέλεσε βασική διεκδίκηση του Δημάρχου Πύλου- Νέστορος, ο οποίος από την ανάληψη των καθηκόντων του αξιολόγησε το συγκεκριμένο έργο ως μείζονος σημασίας. Η απόφαση ένταξης του συγκεκριμένου έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα συμβάλλει στην πολιτιστική ανάδειξη της περιοχής και στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, ενώ συγχρόνως θα προσδώσει στο συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο την αρμόζουσα σημαντικότητα.

Η ένταξη του έργου είναι το αποτέλεσμα της εποικοδομητικής συνεργασίας Δήμου, Περιφέρειας και Υπουργείου Πολιτισμού. Συγκεκριμένα, για την προστασία και ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου και του μνημείου απαιτείται η απομάκρυνση του παλαιού και η κατασκευή νέου μεταλλικού στεγάστρου που θα καλύπτει έκταση 2.500 τμ. Οι εργασίες κατασκευής του στεγάστρου αφορούν σε οικοδομικές εργασίες, κατασκευή αναρτημένου διαδρόμου με ξύλινο δάπεδο καθώς επίσης αρχαιολογικές εργασίες, λήψη απαραίτητων μέτρων προστασίας του ανακτόρου και πληροφόρηση του κοινού με δέκα πινακίδες στο χώρο του στεγάστρου.
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  ανέρχεται σε  3,171,458.82 ευρώ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου