26.2.16

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - «Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της όχλησης – ρύπανσης που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών ελαιοτριβείων και πυρηνελαιουργείων»

Στην  Καλαμάτα χθες Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Κοινής  Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της όχλησης – ρύπανσης που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών ελαιοτριβείων και πυρηνελαιουργείων». στην αίθουσα «Παναγιώτης Φωτέας», με θέματα:
:
α) Πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της όχλησης – ρύπανσης που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών ελαιοτριβείων και πυρηνελαιουργείων»
β) Παραλαβή του 1ου παραδοτέου

Κατά τη συνεδρίαση  πήραν  μέρος τα ακόλουθα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

  • Ελένη Αλειφέρη- Καραθανάση, Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, ως  πρόεδρος της επιτροπής.
·         Μαντάς Περικλής, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
·         Μπούζα Αντωνία, Περιφερειακός Σύμβουλος
  • Γκούνης Απόστολος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
                                                                                                                                    
  • Βασιλάκος Χρήστος, Κύριος Ερευνητής, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε  «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
  • Μάγγος Θωμάς, Δρ. Χημικός, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ε.Κ.Ε.Φ.Ε  «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
Επίσης στη συνεδρίαση πήραν μέρος τα μέλη της τεχικής επιτροπής:

·         Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος, Προιστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Μεσσηνίας
·          Κατσάμπας Ηλίας,   Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και      Υδροοικονομίας Π.Ε. Μεσσηνίας
  • Κυριακόπουλος Ιωάννης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας
·         Σπέντζουρα Αικατερίνη, Προϊσταμένη  της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Μεσσηνίας

 Κατά την συνεδρίαση η ομάδα έργου ενημέρωσε την επιτροπή παρακολούθησης για την πορεία του έργου και έγινε παραλαβή του 1ου παραδοτέου που αφορούσε:
1. Στην βιβλιογραφική ανασκόπηση τεχνολογιών πυρηνελαιουργίας
2. Στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας πυρηνελαιουργίων
3. Στην περιγραφή υφισταμένων μονάδων στην περιοχή της Μεσσηνίας

Μέσα στον Μάρτιο η ομάδα έργου θα παραδώσει την ενδιάμεση έκθεση αποτελεσμάτων ποιότητας αέρα παρακείμενων περιοχών και θα γίνει  εκτενής ενημέρωση του κοινού.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου