12.8.16

ΓΙΑ ΣΥΡΙΖΟΤΣΟΛΙΑΔΕΣ - Λεφτά υπάρχουν και μισθοί...220 χιλιάδες!

...η Επιτροπή Επιλογής του ΤΧΣ αποφάσισε ότι... λεφτά υπάρχουν για να αυξήσει τις αποδοχές των επερχόμενων διοικούντων 

Μετά την αποκαθήλωση των Ελλήνων στελεχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την αναζήτηση νέας οριστικής διοίκησης, η Επιτροπή Επιλογής του ΤΧΣ αποφάσισε ότι... λεφτά υπάρχουν για να αυξήσει τις αποδοχές των επερχόμενων διοικούντων το Ταμείο που θα ελέγχουν μέσω αυτού τις ελληνικές τράπεζες. 
Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Επιλογής που δημοσιεύθηκε σε
ΦΕΚ το νέο εύρος των αμοιβών για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζεται ως εξής:

α) για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από 180.000 έως 220.000 ευρώ. β)για τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο από 150.000 έως 195.000 ευρώ. γ) για το Μέλος από 120.000 - 160.000 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο το εύρος των αμοιβών καθορίζεται από 105.000 έως 125.000 ευρώ.
Επιπλέον, τα μέλη θα λαμβάνουν ετησίως το ποσό των 20.000 ευρώ, καθώς και το ποσό των 1.000 ευρώ για κάθε συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν νομίμως.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου