13.8.16

ΑΝΑΛΓΗΤΟΙ !!! ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ;

Εκατοντάδες χιλιάδες  τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άνεργοι έχουν διαπιστώσει τους τελευταίους μήνες ότι το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει άδικα και παράνομα "χαράτσια" σε επιδόματα που οι εν λόγω φορολογούμενοι λαμβάνουν.
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο τα προνοιακά επιδόματα χιλιάδων αναπήρων χαρακτηρίστηκαν φέτος από το υπουργείο Οικονομικών και την Γ.Γ.Δ.Ε. ως εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και επιβαρύνθηκαν με ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Στα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων που καταβλήθηκαν από τον ΟΓΑ στις 20 Ιουλίου επιβλήθηκε για πρώτη φορά τέλος χαρτοσήμου 3,6%. Πρόσφατα, εξάλλου, καταγγέλθηκε ότι πολλές Δ.Ο.Υ. απαιτούν από απολυμένους – συνταξιούχους του Εργοστασίου Λιπασμάτων Θεσσαλονίκης την αναδρομική καταβολή φόρων εισοδήματος για τα επιδόματα ειδικής επιδότησης ανεργίας που έλαβαν από τον Ο.Α.Ε.Δ.!

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομικών και η Γ.Γ.Δ.Ε. επέβαλαν φέτος ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στα προνοιακά επιδόματα των ατόμων με αναπηρίες κάτω του 80% καθώς και στα προνοιακά επιδόματα ατόμων με αναπηρία 80% και άνω που δεν είναι τυφλοί ή κινητικά ανάπηροι. Άλλαξαν αυθαίρετα την έννοια του εισοδήματος όπως είχε γίνει δεκτή εδώ και πολλά χρόνια και χαρακτήρισαν τα συγκεκριμένα ποσά ως εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες απαλλασσόμενα μεν από τον φόρο εισοδήματος αλλά υποκείμενα σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης!

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου