7.5.10

Το νομοσχέδιο για τα επιδόματα εορτών και αδείας των συνταξιούχων του Δημοσίου στη Βουλή

Υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, το νομοσχέδιο για τα επιδόματα εορτών και αδείας των συνταξιούχων του Δημοσίου.
Το νομοσχέδιο προβλέπει την καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 400 ευρώ, Πάσχα 200 ευρώ και αδείας 200 ευρώ, μονάχα για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους και η μηνιαία τους σύνταξη δεν υπερβαίνει το ποσόν των 2500 ευρώ. Από το όριο αυτό, εξαιρούνται…. όσοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη, ή σύνταξη λόγω ανικανότητας, καθώς και όσοι συνταξιούχοι εκ μεταβιβάσεως δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος (και, αν σπουδάζουν, το 24ο έτος της ηλικίας τους), ή είναι ανίκανοι για άσκηση οιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%.
Σε περίπτωση που οι καταβαλλόμενες συντάξεις, μαζί με τα επιδόματα, υπερβαίνουν το ποσόν των 2500 ευρώ, τα επιδόματα αναπροσαρμόζονται ανάλογα για την μη υπέρβαση του ορίου αυτού.
Στο νομοσχέδιο, προβλέπεται επίσης, ότι συνταξιοδοτικά δικαιώματα που θεμελιώνονται μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους από τους τακτικούς υπαλλήλους, ή τους στρατιωτικούς που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, ή με διατάξεις που παραπέμπουν σ’ αυτόν, καθώς και από τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές στην διάρκεια της περιόδου αυτής, δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. Επ’ αυτού, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Γ. Αμοιρίδης, πρότεινε την επέκταση της ρύθμισης και στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και της Πυροσβεστικής - κάτι που ο παριστάμενος υφυπουργός Οικονομικών, Φ. Σαχινίδης, έκανε δεκτό.
Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου