12.2.11

Νάντια Γιαννακοπούλου - «Προσωρινή σύνταξη με ταχείς ρυθμούς» !!

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
«Προσωρινή σύνταξη με ταχείς ρυθμούς»
Σύμφωνα με πληροφορίες, προσωρινή σύνταξη με ένα ποσό που θα πλησιάζει το πραγματικό ποσό στο 90% ή 95% για όλους τους ασφαλισμένους θα καταστεί υποχρεωτική για τα Ταμεία, εκτός αν ο ίδιος ο ασφαλισμένος ζητήσει εξαίρεση. Το συγκεκριμένο μέτρο περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, μπορεί να εφαρμοσθεί μέσα στους επόμενους 3 μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου και 3 μήνες αργότερα το ίδιο μέτρο μπορεί να εφαρμοσθεί και για τις επικουρικές συντάξεις.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να αποδίδεται η σύνταξη το ταχύτερο δυνατόν με ένα ποσό κατά προσέγγιση και να γίνεται η εκκαθάριση με την έκδοση της οριστικής απόφασης, ενώ αποτέλεσμα της εφαρμογής του μέτρου θα είναι να απονέμεται σύνταξη σε 1 – 1,5 μήνα για τις περιπτώσεις που η ασφάλιση έχει γίνει σε ένα Ταμείο και εντός 1,5 – 2,5 μηνών στην περίπτωση ασφάλισης σε δύο Ταμεία.
Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση από τον αρμόδιο Υπουργό, στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου θα επέλθουν τέσσερις αλλαγές, α) να καταστεί υποχρεωτική για τα Ταμεία η έκδοση προσωρινής συνταξιοδοτικής απόφασης, β) να διασφαλιστεί η δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών μέσα από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης, γ) να εξετάζεται άμεσα από τις υπηρεσίες η διαδρομή της αίτησης συνταξιοδότησης του ενδιαφερόμενου και δ) να συσταθεί σώμα από πιστοποιημένους εισηγητές για την έκδοση των αποφάσεων συνταξιοδότησης. Κατόπιν αυτών,
Ερωτάται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, προκειμένου να εφαρμοστεί το παραπάνω μέτρο στο σύνολο των συνταξιοδοτικών Ταμείων και για όλους τους ασφαλισμένους;
2. Πότε αναμένεται να βρίσκεται σε στάδιο απόλυτης εφαρμογής το παραπάνω μέτρο;
Η ερωτώσα βουλευτής,
Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου