11.2.11

Αυξάνονται 3% τα ασφάλιστρα του ΟΓΑ !!


Την αναπροσαρμογή κατά ποσοστό 3% των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών του ΟΓΑ υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρουμάνης, στις 19 Ιανουαρίου. Η αναπροσαρμογή των ποσών αυτών θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2011.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον κανονισμό του ΟΓΑ, τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του οργανισμού.
Ποσά εισφορών
Ποσά εισφορών έτους 2010 αυτοτελώς απασχολούμενων αγροτών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ*
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ σε €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ σε €
Για σύνταξη
Για
ασθένεια
Για ΛΑΕ
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ
436,98
30,59
6,55
1,92
39,06
234,36
468,72
541,65
37,92
8,12
1,92
47,96
287,76
575,52
651,78
45,62
9,78
1,92
57,32
343,92
687,84
804,28
56,30
12,06
1,92
70,28
421,68
843,36
956,77
66,97
14,35
2,88
84,20
505,20
1.010,40
1.108,18
77,57
16,62
2,88
97,07
582,42
1.164,84
1.258,47
88,09
18,88
2,88
109,85
659,10
1.318,20
Μηνιαία εισφορά έτους 2010 μισθωτού - ανειδίκευτου εργάτη και μετακλητού αλλοδαπού
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ποσά ασφαλιστικών κατηγοριών
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
Μηνιαία εισφορά εργοδότη
Σύνολο μηνιαίας εισφοράς**
Για σύνταξη
Για
ασθένεια
Για ΛΑΕ
Σύνολο
956,77
66,97
14,35
2,88
84,20
66,97
151,17
1108,18
77,57
16,62
2,88
97,07
77,57
174,64
1258,47
88,09
18,88
2,88
109,85
88,09
197,94
* Ποσά ασφαλιστικών κατηγοριών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές για σύνταξη (ποσοστό 7%) και για ασθένεια (ποσοστό 1,5% και από 1/1/2011 ποσοστό 2,5%). Μαζί με τη μηνιαία εισφορά για σύνταξη και ασθένεια συνεισπράττεται και η εισφορά για το Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας «ΛΑΕ» (1,92&euro για τις κατηγορίες 1η έως και 4η, και 2,88 &euro για τις κατηγορίες 5η έως και 7η.
** Υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των εισφορών είναι ο εργοδότης.
Η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού έχει τον αριθμό Φ10034/135/9 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 121/Β/8-2-2011

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου