10.2.11

Ξυνίδης σε Νάντια: «Η παράταση εξόφλησης των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ δε μπορεί να γίνει χωρίς αύξηση του επιτοκίου»

Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ξυνίδης, στην απάντησή του σε ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Νάντια Γιαννακοπούλου στις 30/11/10, ζητώντας παράταση στην εξόφληση των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επεσήμανε ότι η αλλαγή στον τρόπο εξόφλησης και αποπληρωμής των δανείων μέσω ΤΕΜΠΜΕ αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία με σοβαρότατες επιπτώσεις.
Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής Υπουργός πληροφόρησε την κ. Γιαννακοπούλου ότι η επιμήκυνση της αποπληρωμής των δανείων προϋποθέτει κατ’ αρχήν να υπάρξει τροποποίηση της σύμβασης μέσα από έναν ολοκληρωμένο διάλογο και οι τράπεζες να αποδεχθούν την παράταση εξόφλησης των δανείων. Η παράταση αυτή δε μπορεί να γίνει χωρίς αύξηση του επιτοκίου, κυρίως για τα άτοκα δάνεια, αύξηση την οποία θα επωμιστούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Επομένως, για την ευόδωση αυτής της πρότασης, πρέπει α) να τύχει της οικειοθελούς αποδοχής η παράταση εξόφλησης του δανείου από τα ενδιαφερόμενα μέρη και η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης που έχουν υπογράψει, και β) να αποδεχθούν οι οφειλέτες ότι θα επιβαρυνθούν με το επιτόκιο της παράτασης εξόφλησης. Και αυτό διότι οι τράπεζες είναι σχεδόν βέβαιο ότι ζητούν σήμερα εντελώς διαφορετικό επιτόκιο, για να δεχθούν παράταση της προθεσμίας εξόφλησης του συγκεκριμένου άτοκου δανείου. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση θα στήριζε όλες τις αναγκαίες διαπραγματεύσεις ώστε να παραμείνει το επιτόκιο στο τρέχον επίπεδο.
Επιπλέον, ο κ. Ξυνίδης διαπιστώνει ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση αφενός λόγω των στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν στον τρόπο αξιοποίησης ορισμένων δανείων, αφετέρου εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι επιδοτήσεις επιτοκίου για δάνεια κεφαλαίου κίνησης (Α’ φάση) παραμένουν εκτός σκεπτικού και του εύρους της δράσης του κανονιστικού πλαισίου των διαρθρωτικών ταμείων. Έτσι, η κάλυψη του επιπρόσθετου κόστους επιδότησης που θα δημιουργήσει τυχόν παράταση των δανείων θα επιβαρύνει εθνικούς πόρους.
«Η δανειοδότηση των επιχειρήσεων μέσω των ταμείων που συγκροτούνται στα πλαίσια του ΕΤΕΑΝ», σχολιάζει η κ. Γιαννακοπούλου «θα αποκαταστήσει την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία, όπου οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σήμερα αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια που έχουν λάβει είτε με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου είτε όχι. Σε αυτή την κατάσταση η Κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει και παρεμβαίνει με την δημιουργία του ΕΤΕΑΝ, προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις οφειλόμενες δόσεις τους και να απεγκλωβιστούν από τον κίνδυνο του κλεισίματος των επιχειρήσεών τους και την ανεργία».

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου