22.7.11

Περιφέρεια Πελοποννήσου - «Ένταξη Έργων στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013»

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 13.203.000,00 €
Ειδικότερα,
1.«Βελτίωση της οδού Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας κατά τμήματα» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 13.203.000,00€.
Το έργο αφορά τη κατασκευή των παρακάτω τμημάτων του οδικού άξονα «ΓΥΘΕΙΟ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ»
α) Τμήμα 1. Περιοχή Κόμβος Μαραθέας έως διασταύρωση προς Βαθύ
Μήκος κύριας οδού 2,25 χλμ.
Μήκος Δευτερευουσών οδών : 0,25 χλμ.
Ισόπεδοι κόμβοι: 2
Τεχνικά έργα: Άνω διάβαση οδού τεμάχιο 1
β) Τμήμα 2. Τέρμα οικισμού «Χωσιάριο» έως περιοχή διασταύρωσης προς «Βαχό»
Μήκος κύριας οδού: 4,0 χλμ.
Μήκος δευτερευουσών οδών: 0,5 χλ.μ
Ισόπεδοι κόμβοι: 3
Τεχνικά έργα: Άνω διάβαση οδού τεμάχιο 1
γ) Τμήμα 3. Διασταύρωση προς Κότρωνα μέχρι είσοδο οικισμού «Καλού»
Μήκος κύριας οδού: 1,5 χλμ.
δ) Τμήμα 4. Περιοχή οικισμού «Τριανταφυλιά»
Μήκος κύριας οδού: 0,5 χλμ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου