21.7.11

Η «Ολυμπία Οδός» για τον οδικο άξονα Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα !

«Η Ολυμπία Οδός και οι μέτοχοί της συνεργάζονται στενά με το Ελληνικό Δημόσιο και τους δανειστές του έργου για να καθορίσουν μια βιώσιμη λύση για τη συνέχιση του Έργου» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κοινοπραξία που κατασκευάζει τον οδικό άξονα Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος - Τσακώνα.
Όπως επισημαίνει η κοινοπραξία, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση των προβλημάτων και όλα τα μέρη συμμετέχουν με καλή πίστη, αντιμετωπίζοντας αντικειμενικά τα γεγονότα της τρέχουσας κατάστασης. Οι σημαντικές καθυστερήσεις, προσθέτει, που έχουν επηρεάσει την ολοκλήρωση όλων των τμημάτων του νέου αυτοκινητόδρομου, καθώς και η παρατηρούμενη κατά 20% έως 30% πτώση στην κυκλοφορία, οδήγησαν τους δανειστές το Νοέμβριο 2010 στην προσωρινή αναστολή της χρηματοδότησης μέχρι να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για την εξισορρόπηση των πηγών και της χρήσης των κονδυλίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
Ως αποτέλεσμα αυτού του ελλείμματος χρηματοδότησης, η εταιρία έπρεπε να εφαρμόσει αρχικά ένα πιο αργό ρυθμό κατασκευής και, πρόσφατα, να λάβει την απόφαση να αναστείλει προσωρινά την πλειοψηφία των έργων, προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, να διασφαλιστεί ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων ασφαλείας, τις καθημερινές υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και να αποφευχθεί μια αδυναμία αποπληρωμής των δανείων που έχει συνάψει η εταιρία.
Είμαστε βέβαιοι, σημειώνει η Ολύμπια Οδός, ότι οι θέσεις των εμπλεκομένων μερών θα συγκλίνουν κατά τις επόμενες εβδομάδες με τον ορισμό μιας μακροπρόθεσμης λύσης προς το συμφέρον της Ελληνικής κοινωνίας. Μόλις συμφωνηθεί μια μακροπρόθεσμη λύση, θα ξεκινήσει απ'Α όλα τα μέρη η διαδικασία της καταγραφής των συμφωνημένων αρχών στο Ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο, μετά την οποία, θα ξαναξεκινήσει η χρηματοδότηση.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου