22.7.11

Δύο σεισμοί στην Μεσσηνία - 4.2 Ρ στην Κορώνη και 2.3 στον Αρι !!

Magnitude mb 4.2
Region SOUTHERN GREECE
Date time 2011-07-21 16:44:32.0 UTC
Location 36.80 N ; 21.84 E
Depth 60 km
Distances 160 km S Pátrai (pop 163,360 ; local time 19:44:32.7 2011-07-21)
36 km SW Kalamáta (pop 51,108 ; local time 19:44:32.7 2011-07-21)
10 km W Koróni (pop 1,620 ; local time 19:44:32.7 2011-07-21)

Magnitude ML 2.3
Region SOUTHERN GREECE
Date time 2011-07-21 20:07:39.5 UTC
Location 37.13 N ; 21.94 E
Depth 5 km
Distances 125 km S Pátrai (pop 163,360 ; local time 23:07:39.5 2011-07-21)
18 km NW Kalamáta (pop 51,108 ; local time 23:07:39.5 2011-07-21)
6 km NW Áris (pop 1,036 ; local time 23:07:39.5 2011-07-21)

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου