21.7.11

Δ .Μεγαλόπολης και ΔΕΗ - Υπογραφή συμφωνίας για την κατασκευή φράγματος

Την υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ δήμου Μεγαλόπολης και ΔΕΗ, προκειμένου να προωθηθεί η κατασκευή του φράγματος Κομπόνας συμφώνησαν οι δύο φορείς.
Το φράγμα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες σε νερό τόσο του δήμου Μεγαλόπολης όσο και του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μεγαλόπολης, ώστε να μην απαιτείται η χρήση γεωτρήσεων για την ψύξη των Μονάδων.
Η ΔΕΗ έχει εκπονήσει προκαταρκτική μελέτη του έργου, για την οποία συλλέχθηκαν επιτόπου στοιχεία και διαπιστώθηκαν οι συνθήκες στη θέση του φράγματος και του ταμιευτήρα.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου