22.7.11

Αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς για πλήρη απορρόφηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

ΠAKETO προτάσεων για την αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με κεντρικό στόχο να αυξηθεί η δυνατότητα απορρόφησης της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, έδωσε σε δημόσια διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Oπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ το θέμα της διαβούλευσης αφορά τις υποδομές του συστήματος μεταφοράς, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξή τους και την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων σε αυτές, σε σχέση μόνο με την ονομαστική ικανότητα των υποδομών αυτών. Αναφορικά με τον ρόλο του ΔΕΣΜΗΕ, σημειώνονται οι εξής παρατηρήσεις: «Με τον νέο Κανονισμό Αδειών Παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η ΡΑΕ διαπιστώνει, μετά από εισήγηση του ΔΕΣΜΗΕ, ότι οι δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης έχουν υπερβεί το όριο ασφαλούς απορρόφησης από σταθμούς ΑΠΕ.
Το όριο ασφαλούς απορρόφησης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τόσο το υφιστάμενο δίκτυο (σύστημα και δίκτυο) όσο και τα προγραμματισμένα έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης του συστήματος (έργα που περιλαμβάνονται στην εκάστοτε εγκεκριμένη ΜΑΣΜ)». Η Αρχή τονίζει ότι τα όρια απορρόφησης θα αυξηθούν με την εγκατάσταση των γραμμών των 400 KV, ενώ και στα νησιά σχεδιάζονται κινήσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση. Εντούτοις, δεν παραλείπει να αναφέρει τα γραφειοκρατικά προβλήματα που υπάρχουν, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για ένα νόμισμα με δύο όψεις: Από τη μια η αβεβαιότητα των επενδύσεων καθιστά δυσχερή την ανάπτυξη του συστήματος και από την άλλη, οι περιορισμοί του συστήματος παρεμποδίζουν την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου