21.7.11

Κόψαμε …χυμούς και αναψυκτικά το 2010 !

Πτωτική πορεία ακολούθησε τα τελευταία χρόνια η συνολική κατανάλωση αναψυκτικών, ενώ ελαφρά μείωση παρουσίασε και την τελευταία διετία η συνολική κατανάλωση χυμών, όπως προκύπτει από κλαδική μελέτη, που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Icap Group.
Αναλυτικότερα, μολονότι ο όγκος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χυμών ακολούθησε, σε γενικές γραμμές, ανοδική πορεία, κατά τη διάρκεια της περιόδου 1990-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 4,15%, ωστόσο το 2009, η εγχώρια κατανάλωση χυμών εμφάνισε μικρή πτώση (2009/08: -1,2%), η οποία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2010 (2010/09: -5,7%).
Πτωτικές τάσεις καταγράφει τα τελευταία χρόνια η συνολική κατανάλωση αναψυκτικών. Επισημαίνεται ότι το 2010 σημειώθηκε περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης κατά 4,6% (2009/08: -1,5%).
Η ζήτηση τόσο στους χυμούς όσο και στα αναψυκτικά καλύπτεται κατά κύριο λόγο, από την εγχώρια παραγωγή, οι δε εισαγωγές κάλυψαν μόλις το 2,3% και το 5,8% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης χυμών και αναψυκτικών, το 2009, αντίστοιχα. Η εξαγωγική επίδοση των εξεταζομένων προϊόντων κυμάνθηκε, επίσης, σε χαμηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε στο 9,6% και 4%, αντίστοιχα, το 2009.
Στη συγκεκριμένη μελέτη για την εξέλιξη της αγοράς χυμών και αναψυκτικών αναφέρεται ότι ο κλάδος ελέγχεται από λίγες μεγάλου μεγέθους εταιρείες. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται και άλλες επιχειρήσεις μικρομεσαίου μεγέθους, ορισμένες εκ των οποίων έχουν επεκτείνει τα τελευταία χρόνια το δίκτυο πωλήσεών τους σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ενώ οι υπόλοιπες δραστηριοποιούνται κυρίως, στην τοπική αγορά.
Οι συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, οι οποίες επικρατούν στον κλάδο των χυμών - αναψυκτικών, οδηγεί τις επιχειρήσεις αφενός στην πραγματοποίηση υψηλών δαπανών για διαφήμιση, προκειμένου να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα των εμπορικών σημάτων τους (παλαιών και νέων) και να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους και αφετέρου στην παρουσίαση νέων προϊόντων (π.χ. χυμοί με νέες γεύσεις, εμπλουτισμένοι με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, νέα ισοτονικά - αθλητικά - ενεργειακά ποτά, αναψυκτικά τύπου "light" σε διάφορες γεύσεις, κ.ά.).
Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών επιχειρήσεων χυμών και αναψυκτικών, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός, βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος επιχειρήσεων, για την περίοδο 2008-2009.
Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου, βάσει δείγματος 17 εταιρειών, προκύπτουν τα εξής: Οι πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος παρουσίασαν μείωση 1,73%, το 2009/08. Ωστόσο, η συγκράτηση του κόστους οδήγησε σε οριακή αύξηση 0,58% των συνολικών μικτών κερδών. Το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 18,9%, τα καθαρά κέρδη διευρύνθηκαν κατά 13,53%, ενώ μικρή άνοδο κατέγραψαν και τα κέρδη EBITDA (2,54%).

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου