15.7.11

Προσλαμβάνονται 4.000 πυροσβέστες – ΔΙΟΡΙΣΤΕ ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ !

Την πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης ενέκρινε με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής.
Με την υπογραφή της απόφασης, το πρόβλημα που είχε προκύψει με την 'ομηρεία' των Εποχικών Πυροσβεστών - όπως χαρακτήριζαν οι συνδικαλιστές τους το καθεστώς υπηρέτησής τους-, αφού οι 4000 Πυροσβέστες, προσλαμβάνονται με σχέση δημοσίου δικαίου και 5ετή θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα, η οποία θα κρίνεται μετά το πέρας της 5ετίας, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ενώ προβλέπεται και η ένταξη 600 επιπλέων Πυροσβεστών.
Τίτλοι σπουδών, άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου (Γ’ κατηγορίας και άνω), εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, είναι μεταξύ των δικαιολογητικών που θα κληθούν να υποβάλλουν οι υποψήφιοι Πυροσβέστες.
Βασική προϋπόθεση, ο υποψήφιος να μην υπερβαίνει το 29ο έτος ηλικίας, ενώ επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών, ως πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης έχουν και άτομα ηλικίας μέχρι 45 ετών, κατέχουν τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και υπηρέτησαν ως εποχικοί κατά τις αντιπυρικές περιόδους 2008 έως και 2010, ως εποχικοί Πυροσβέστες σε με από τις αντιπυρικές περιόδους από το 2008 έως και 2010 και επιπλέον σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών, έχουν και όσοι απασχοληθεί ως εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό που είχε προσληφθεί για την εκτέλεση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας, με όριο ηλικίας το 49ο έτος.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου