26.7.12

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC)

Το Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, υπό τη διεύθυνση του Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου, υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας σε ερευνητικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος με το Ερευνητικό Κέντρο Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC) στο Βέλγιο.
Το Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC) είναι το μεγαλύτερο, ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο μικροηλεκτρονικής της Ευρώπης και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.
Οι περιοχές έρευνας στις οποίες θα εστιαστεί η συνεργασία περιλαμβάνουν τεχνολογίες αιχμής όπως τα ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα (embedded systems), οι νέες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών και οι αντίστοιχες τεχνολογίες λογισμικού και η υλοποίηση συστημάτων επικοινωνιών και δικτύων.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας υποψήφιοι διδάκτορες του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο IMEC. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να παραμείνουν στο IMEC για κάποια χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής με πλήρη χρηματοδότηση από το IMEC.
Ο πρώτος υποψήφιος διδάκτορας του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα μεταβεί στο IMEC το Νοέμβριο του 2012.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου