1.3.13

«Μετρητά - τέλος» είπε και το ΣτΕ !!!

Οι αγορές αγαθών, άνω των 1.500 ευρώ, από τον Ιανουάριο του 2012, υποχρεωτικά γίνονται μέσω τραπεζικών πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών και όχι με μετρητά, αποφάνθηκε το Β΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η απόφαση εκδόθηκε απορρίπτοντας την αίτηση δύο καταναλωτών οι οποίοι ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εξόφλησης των συναλλαγών.
Αναλυτικότερα, η επίμαχη απόφαση αναφέρει, ότι από 1.1.2012 η πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες που είναι πάνω από το ποσό των 1.500 ευρώ, θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών του αγοραστή ή λήπτη των υπηρεσιών, ενώ αποκλείεται η εξόφληση με μετρητά.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν, ότι πρόκειται για μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους συναλλασσομένους.

Ακόμη, υπογραμμίζουν, ότι στην προσφυγή τους οι δύο καταναλωτές δεν εξειδικεύουν το έννομο συμφέρον τους για την προσβολή της επίμαχης ρύθμισης, με συνέπεια να απορρίψουν οι δικαστές την αίτηση των συναλλασσομένων.

Αντίθετα, η μειοψηφία έκρινε, ότι ενδεχομένως τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας της επίμαχης ρύθμισης.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου