2.3.13

Φυλάκιση, αφαίρεση διπλώματος και βαριά πρόστιμα για τα ανασφάλιστα ΙΧ

Πάνω από 1.000.000 υπολογίζεται ότι είναι αυτή τη στιγμή τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη αλλαγής επί το αυστηρότερο του σχετικού νομικού πλαισίου.
Οι άγριες διαθέσεις αποκαλύπτονται από τη πρώτη κιόλας παράγραφο του σχετικού άρθρου, όπου ορίζεται ότι η υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή η λειτουργία του αυτοκινήτου.
Η διατύπωση της επίμαχης διάταξης προκάλεσε κατ' αρχήν σύγχυση, καθώς φάνηκε ότι ακόμα και τα οχήματα των οποίων έχουν παραδοθεί οι πινακίδες και βρίσκονται σε ακινησία, οφείλουν να είναι ασφαλισμένα. Υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών απαντούσαν, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο διευκρίνισης ή ακόμα και επαναδιατύπωσης της διάταξης.
Πέρα από ποινή φυλάκισης από 2 έως 12 μήνες που προβλέπει το π.δ. 237/1986, ορίζεται πλέον ότι σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς ασφαλιστική κάλυψη επιβάλλονται και οι παρακάτω κυρώσεις :
Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για 10 ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής ατυχήματος από όχημα επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια και επί υποτροπής για 3 χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.
Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής ίσο με 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.
Σε περίπτωση που εντοπίζεται αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο προκύπτει ότι δεν υφίσταται η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη, ο ιδιοκτήτης θα ειδοποιείται και θα πρέπει εντός 8 ημερών να ασφαλίσει το όχημα του, καταβάλλοντας παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 250 ευρώ.
   iefimerida.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου