11.3.21

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΆΡΦΑΡΑ – ΛΑΜΠΑΙΝΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΆΡΦΑΡΑ – ΛΑΜΠΑΙΝΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΆΡΦΑΡΑ – ΛΑΜΠΑΙΝΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»
Καταληκτική ημερομηνία: 16-4-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.
Προϋπολογισμός: 774.193,55 (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό : 158742

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου