25.11.09

15χίλιαρα για τους Γερμανούς αγρότες !!!


Με βάση την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διπλασιασμό – από τα 7.500 ευρώ, στα 15.000 – των εθνικών ήσσονος σημασίας (de minimis) ενισχύσεων, που μπορούν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χορηγούν από τους προϋπολογισμούς τους μέχρι τέλους του 2010 στους αγρότες τους, η Επιτροπή ενέκρινε το γερμανικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το αίτημα για χορήγηση de minimis ενισχύσεων στους Γερμανούς αγρότες, αποδεχόμενη ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο οι αγρότες της χώρας αυτής είχαν μια συνολική απώλεια εισοδήματος της τάξης των 6 δις ευρώ από την κρίση που μαστίζει τον ευρωπαϊκό γαλακτοκομικό τομέα και την πτώση των τιμών σε πολλά αγροτικά προϊόντα.
Η χορήγηση των de minimis ενισχύσεων θα γίνει πέραν των άλλων εθνικών μέτρων που έχει εξαγγείλει για τους Γερμανούς αγρότες η νέα κυβέρνηση της Καγκελαρίου Μέρκελ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου