23.11.09

Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια η Ελλάδα !!!


Σύμφωνα με την ανάλυση των τιμών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης , που πραγματοποίησε το ΕΛΚΕΚΑ και αφορούν τις Χώρες της Ευρωζώνης, για τον μήνα Οκτώβριο-09, προκύπτει ότι η Έλλάδα κατέχει σταθερά την πρωτιά στην ακρίβεια σε πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
Συγκεριμμένα:
Η Ελλάδα πρώτη στον πληθωρισμό μέ 1,2% όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι -0,1%
Η Ελλάδα πρώτη στην ένδυση με αύξηση 2,9% τον Οκτώβριο-09 σε σχέση με τον Οκτώβρη -08 , μέ δεύτερη την Γερμανία με 1,5%, όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 0,2% .
Η Ελλάδα πρώτη στα παπούτσια με αύξηση 2,7% τον Οκτώβριο-09
σε σχέση με τον Οκτώβρη -08 , μέ δεύτερη την Αυστρία με 2,3%, όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 0,6% .
Η Ελλάδα πρώτη στίς επισκευές οίκιακών συσκευών με αύξηση 5% τον Οκτώβριο-09, σε σχέση με τον Οκτώβρη -08 , μέ δεύτερη την Ισπανία με 4%, όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 2,1%.
Η Ελλάδα πρώτη στά καύσιμα με αύξηση 0,9% τον Οκτώβριο-09, σε σχέση με τον Οκτώβρη -08 , μέ δεύτερη την Σλοβενία με -2,2%, όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι- 9,2%.
Η Ελλάδα πρώτη στόν σιδηρόδρομο με αύξηση 36,6% τον Οκτώβριο-09, σε σχέση με τον Οκτώβρη -08 , μέ δεύτερη την Ιρλανδία με 8,3%, όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 4,1%.
Η Ελλάδα δεύτερη στά ψάρια με αύξηση 4,7% τον Οκτώβριο-09, σε σχέση με τον Οκτώβρη -08 , μέ πρώτη την Σλοβενία με 5,7%, όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι -0,6%.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου