28.9.10

277.792 οι …μπαταξήδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ !

Έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση …..14.835 οφειλέτες !
Σε 277.792 ανέρχονται οι οφειλέτες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από την έναρξη ισχύος (15/07/2010) της ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών (Ν.3863/2010), έχουν υποβληθεί 20.066 αιτήσεις ρύθμισης και έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση 14.835 οφειλέτες, με συνολικό ρυθμιζόμενο ποσό, ύψους 364.020,606,67 ευρώ. Το συνολικό εισπραττόμενο ποσό από τις ανωτέρω ρυθμίσεις οφειλών ανέρχεται στα 42.793.772,37 ευρώ, το οποίο επιμερίζεται, ως εξής:
- 21.470.385,13 ευρώ, μέσω ρύθμισης με εφάπαξ εξόφληση.
- 21.323.387,24 ευρώ, μέσω ρύθμισης σε 36 ή 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Το υπόλοιπο προς είσπραξη ποσό, μόνο για τις ανωτέρω ρυθμίσεις, ανέρχεται στα 321.226.833,30 ευρώ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου