" Το Καπηλειό " Ζωντανή μουσική με τραγούδια της παρέας κάθε Σάββατο βράδυ και μεσημέρι Κυριακής
" Το Καπηλειό " με ένα ξεχωριστό εσωτερικό διάκοσμο, σε μία αίθουσα αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλη για να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση που επιθυμείτε.

7.4.11

Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δ.Σ Πύλου – Νέστορος !

Με δύο διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πύλου –Νέστορος που θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 11 Απριλίου στην Πύλο το σώμα καλείται να αποφασίσει για τρέχοντα θέματα του Δήμου
Αναλυτικά 1η Συνεδρίαση !
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις των άρθρων 163 και 95 του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, του Δήμου Πύλου - Νέστορος, σε ειδική δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 11η Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. με το ένα και μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, ήτοι:
1) Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2008 του τέως Δήμου Πύλου
Αναλυτικά 2η Συνεδρίαση !
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου - Νέστορος, έχοντας υπ’ όψιν του τις διατάξεις του άρθρου 95 ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2008 τ. Α’), ως και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 τ. Α’) που αφορά την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, τους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων ως και τους κ.κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλου - Νέστορος, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλου (1ος όροφος), την 11η Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η
ΘΕΜΑ
1ο: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΘΕΜΑ
Έγκριση πληρωμής της του Προγράμματος «Άθληση για όλους» του τέως Δήμου Πύλου για το έτος 2010.
ΘΕΜΑ 3ο:
Χορήγηση άδειας σε Δημοτικό Σύμβουλο.
ΘΕΜΑ 4ο:
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ 5ο:
Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές.
ΘΕΜΑ 6ο:
Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου μας σε Επιτροπή του Λιμεναρχείου Πύλου.
ΘΕΜΑ 7ο:
Περί απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τις Δημοτικές Ενότητες Νέστορος, Κορώνης Μεθώνης, Παπαφλέσσα.
ΘΕΜΑ 8ο:.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των παρακάτω έργων:
Διαμόρφωση προαυλίου χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοφύτου.
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Τ.Δ. Ακριτοχωρίου.
ΘΕΜΑ 9ο:.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής και απολογισμού δαπάνης των παρακάτω έργων:
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Κορυφασίου με αριθμό μελέτης 113/2009.
Βελτίωση οδού από Μοναστήρι Αγίου Δημητρίου με αριθμό μελέτης 105/2009.
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Ρωμανού και Μυρσινοχωρίου με αριθμό μελέτης 82/2007.
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Χανδρινού με αριθμό μελέτης 128/2009.
ΘΕΜΑ 10ο:.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων Δήμου Παπαφλέσσα» με αριθμό μελέτης 168/2010.
Αντίγραφο της παρούσας πρόσκλησης, να επιδοθεί στον κ. Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος ο οποίος και παρακαλείται να μετέχει στη συνεδρίαση.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου