" Το Καπηλειό " Ζωντανή μουσική με τραγούδια της παρέας κάθε Σάββατο βράδυ και μεσημέρι Κυριακής
" Το Καπηλειό " με ένα ξεχωριστό εσωτερικό διάκοσμο, σε μία αίθουσα αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλη για να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση που επιθυμείτε.

7.4.11

Εγκρίθηκε η αγορά Αξονικού Τομογράφου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας !

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας Νικόλαου Πολύζου εγκρίνεται η αγορά και τοποθέτηση Αξονικού τομογράφου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας .
Η απόφαση Αναλυτικά :
Εγκρίνουμε την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια αξονικού τομογράφου 16 τομών του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Στη σύνθεσή του ο αξονικός τομογράφος θα περιλαμβάνει εγχυτή, UPS και σύστημα φωτογράφησης εκτύπωσης.
Πηγή χρηματοδότησης της προμήθειας του εν λόγω εξοπλισμού θα είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 και οι διαδικασίες υλοποίησής της θα ξεκινήσουν μετά την έκδοση σχετικής απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Πελοποννήσου. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, να προβεί σε ενέργειες αρμοδιότητός της για την υλοποίησή της.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου